Xuất bản thông tin

null Uỷ ban bầu cử tỉnh Đồng Tháp tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử

Chi tiết bài viết Tin tức

Uỷ ban bầu cử tỉnh Đồng Tháp tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử

Để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 diễn ra dân chủ, đúng pháp luật, thực sự là ngày hội của toàn dân, sáng ngày 07/4/2021 Uỷ ban bầu cử tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử cho đội ngũ cán bộ làm công tác bầu cử.

Tại điểm cầu của Tỉnh, các phó chủ tịch Uỷ ban bầu cử tỉnh và thành viên gồm đồng chí Phạm Thiện Nghĩa - Chủ tịch UBND Tỉnh; đồng chí Nguyễn Thị Kim Tuyến - Phó Chủ tịch HĐND Tỉnh; đồng chí Lê Thành Công - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ; đồng chí Lê Thị Kim Loan - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ/Trưởng Tiểu ban Tuyên truyền bầu cử Tỉnh đến dự. Ngoài ra, còn có gần 100 đại biểu là trưởng ban, các phó trưởng ban, thư ký các Ban bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; các thành viên Tổ giúp việc Uỷ ban bầu cử tỉnh tham dự.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Nguyễn Thành Giang – Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Uỷ viên Uỷ ban bầu cử tỉnh hướng dẫn về nghiệp vụ các ban bầu cử và Tổ bầu cử; nội dung kiểm tra, giám sát trước và trong ngày bầu cử.

Theo đó, người ứng cử không được làm thành viên Ban bầu cử hoặc Tổ bầu cử ở đơn vị bầu cử mà mình ứng cử. Ban bầu cử phải chịu trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc các công việc như: Thi hành pháp luật về bầu cử, niêm yết danh sách cử tri và việc niêm yết danh sách những người ứng cử, bố trí các phòng bỏ phiếu và công việc bầu cử ở các phòng bỏ phiếu, nhận và phân phối tài liệu, phiếu bầu cử; giải quyết khiếu nại, tố cáo… Về thời gian bỏ phiếu, được quy định bắt đầu từ bảy giờ sáng đến bảy giờ tối. Tuỳ tình hình địa phương, Tổ bầu cử có thể quyết định kết thúc sớm hơn, nhưng không được trước năm giờ sáng hoặc kết thúc muộn hơn nhưng không được quá chín giờ đêm.

Ngoài ra, các đại biểu tham dự hội nghị được các thành viên Tổ giúp việc Uỷ ban bầu cử Tỉnh hướng dẫn cách kiểm phiếu và lập các mẫu biên bản bầu cử theo Nghị quyết số 41 của Hội đồng bầu cử Quốc gia; hướng dẫn các biểu trung gian hỗ trợ kiểm tra kết quả bầu cử.

Qua hội nghị tập huấn, các đại biểu hiểu rõ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các tổ chức phụ trách bầu cử; nắm vững chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng thực hiện các bước công việc trước, trong và sau ngày bầu cử. Đồng thời nâng cao tinh thần trách nhiệm của thành viên nhằm thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao.

NH