Xuất bản thông tin

null Trung tâm Lưu trữ quốc gia III thông báo tài liệu phục vụ việc nghiên cứu, khai thác, sử dụng

Chi tiết bài viết Tin tức

Trung tâm Lưu trữ quốc gia III thông báo tài liệu phục vụ việc nghiên cứu, khai thác, sử dụng

Trung tâm Lưu trữ quốc gia III vừa có thông báo đến Uỷ ban nhân dân, Ban Tuyên giáo, Bảo tàng các tỉnh, thành phố, các trường đại học trong cả nước về tài liệu lưu trữ đang được bảo quản tại Trung tâm phục vụ việc nghiên cứu, khai thác.

Theo đó, Trung tâm đang bảo quản hơn 400 phông tài liệu của Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Chủ tịch nước, Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước, Bộ Nội vụ, Bộ Lao động, Thương binh và xã hội, Uỷ ban hành chính các khu, liên khu như: Khu Tự trị Việt Bắc, Tây Bắc, Liên khu III, Liên khu IV, V, Uỷ Ban Kháng chiến hành chính Nam Bộ... Ngoài ra, còn giữ hơn 70.000 hồ sơ, kỷ vật của các cán bộ đi B trong thời kỳ chiến tranh chống Mỹ và một số tài liệu của hơn 100 cá nhân tiêu biểu của đất nước; các tài liệu liên quan đến kỷ niệm các sự kiện lịch sử lớn của đất nước và quan hệ quốc tế trong năm 2021.

 Đây là nguồn tài liệu có giá trị về  mặt chính trị, kinh tế, văn hoá và xã hội, có ý nghĩa phản ánh toàn diện, xác thực, quan trọng trong công cuộc đấu tranh và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam từ năm 1945 đến nay. Những tài liệu này có thể phục vụ cho việc nghiên cứu lịch sử của các cơ quan, các ngành, các địa phương, đơn vị và phục vụ trưng bày, viết luận văn, luận án tốt nghiệp. Đa số tài liệu lưu trữ tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia III được sử dụng rộng rãi và dễ dàng tiếp cận theo quy định của pháp luật.

Một số tài liệu liên quan đến kỷ niệm các sự kiện lịch sử lớn của đất nước năm 2021:

- Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Phùng Chí Kiên (18/5/1901-18/5/2021).

- Kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Mặt trận Việt Minh (19/5/1941-19/5/2021).

- Kỷ niệm 35 năm công cuộc đổi mới đất nước và các hoạt động chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc và bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp trong năm 2021.

- Kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 - 05/6/2021).

- Kỷ niệm 45 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao với Philippin  (12/7/1976-12/7/2021), Thái Lan (06/8/1976 - 06/8/2021).

- Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Chủ tịch Quốc hội Lê Quang Đạo (08/8/1921-08/8/2021).

- Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lê Đức Thọ (10/10/1911 - 10/10/2021).

- Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911 - 25/8/2021).

- Kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển (23/10/1961 - 23/10/2021).

- Kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao với Thụy Sĩ (11/10/1971 - 11/10/2021), Đan Mạch (25/11/1971 - 25/11/2021).

- Kỷ niệm 75 năm Ngày toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2021).

Thanh Đào