Xuất bản thông tin

null Hội nghị trực tuyến tuyên truyền về công tác biên giới trên đất liền năm 2022

Chi tiết bài viết Tin tức

Hội nghị trực tuyến tuyên truyền về công tác biên giới trên đất liền năm 2022

Sáng ngày 08/6/2022, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên quan tổ chức Hội nghị trực tuyến tuyên truyền về công tác biên giới trên đất liền năm 2022 bằng hình thức trực tuyến đến 915 điểm cầu trên cả nước. Đồng chí Lê Hải Bình, Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và đồng chí Nguyễn Minh Vũ, Uỷ viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao chủ trì Hội nghị.

Dự tại điểm cầu tỉnh Đồng Tháp, đồng chí Lê Thị Kim Loan, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và 159 đại biểu tham dự ở điểm cầu chính, 11 điểm cầu huyện, thành phố và các xã biên giới.

Các đại biểu dự hội nghị đã được nghe 03 chuyên đề liên quan đến: Công tác biên giới trên đất liền trong giai đoạn hiện nay và những nhiệm vụ cần triển khai trong thời gian tới; Quan hệ Việt Nam - Lào, Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Campuchia thời gian gần đây và phương hướng hợp tác trong thời gian tới; Công tác quản lý, bảo vệ, xây dựng tuyến biên giới trên đất liền và những yêu cầu đặt ra đối với chính quyền, nhân dân các tỉnh biên giới trong tình hình mới.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Hải Bình, Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương khẳng định tầm quan trọng của việc cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, thông tin đối ngoại về công tác quản lý, bảo vệ biên giới trên đất liền đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhất là trong bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực đang diễn biến phức tạp hiện nay. Theo đó, quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng và Nhà nước về công tác biên giới lãnh thổ quốc gia theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các văn bản liên quan. Ngoài ra, đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền các địa phương, nhất là các tỉnh có biên giới cần chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; bảo đảm vừa tuân thủ các nguyên tắc, chủ trương vừa linh hoạt, ứng phó hiệu quả với các tình huống nhạy cảm mới phát sinh, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới.

Thanh Tài