Xuất bản thông tin

null Tân Hồng tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt các Nghị quyết, Kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khóa XI

Chi tiết bài viết Tin tức

Tân Hồng tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt các Nghị quyết, Kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khóa XI

Vừa qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Tân Hồng tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết, Kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khóa XI và Kế hoạch của Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện về cụ thể hóa các Nghị quyết, Kết luận Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh. Đồng chí Đinh Văn Năm, Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy dự và phát biểu chỉ đạo.

Quang cảnh hội nghị

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại Hội trường Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Trung tâm Chính trị Huyện, đồng thời, trực tuyến đến điểm cầu tại 09 xã, thị trấn với trên 2.300 lượt cán bộ, đảng viên tham dự.

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe các đồng chí báo cáo viên quán triệt những nội dung cơ bản của 06 Nghị quyết, 10 Kết luận của Ban Chấp hành Đảng bội Tỉnh khóa XI và 12 Kế hoạch của Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện (trên cơ sở cụ thể hóa tổ chức thực hiện các Nghị quyết, Kết luận của Tỉnh) như: Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khoá XI về tiếp tục tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của các cấp uỷ, tổ chức đảng đối với công tác Dân vận đến năm 2025; Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khoá XI về phát triển doanh nghiệp và thúc đẩy khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, giai đoạn 2021 - 2025; Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khoá XI về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tỉnh Đồng Tháp đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030; Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khoá XI về chuyển đổi số tỉnh Đồng Tháp; Kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khoá XI về định hướng xây dựng các công trình giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, giai đoạn 2021 - 2025; Kết luận tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khoá X về nâng cao chất lượng hoạt động của đảng bộ xã, phường, thị trấn...

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Đinh Văn Năm, Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy cho rằng đây là những Nghị quyết, Kết luận rất quan trọng, do đó, đề nghị các chi bộ, đảng bộ căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị tập trung nghiên cứu, khẩn trương cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch để triển khai thực hiện. Các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến những nội dung Nghị quyết, Kết luận các cấp đến tầng lớp nhân dân, tạo thống nhất cao về nhận thức, hành động, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.  

            Hồng Gấm