Xuất bản thông tin

null Trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - chi nhánh tỉnh Đồng Tháp

Chi tiết bài viết Tin tức

Trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - chi nhánh tỉnh Đồng Tháp

Vừa qua, Chi bộ cơ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Đồng Tháp tổ chức Lễ trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Văn Quế.

Đồng chí Nguyễn Thị Bích Thuận, Phó Bí thư Đảng ủy Khối đến dự, trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng và chúc mừng đồng chí Nguyễn Văn Quế. Đồng chí Nguyễn Văn Quế sinh ngày 26/01/1961, vào Đảng ngày 14/11/1990, hiện là Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Đồng Tháp.

 Đợt 07 tháng 11 năm 2020, Đảng ủy Khối các cơ quan Tỉnh có 07 đồng chí được vinh dự nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng và 02 đồng chí nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng.

Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Khối