Xuất bản thông tin

null Lấp Vò sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII

Chi tiết bài viết Tin tức

Lấp Vò sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII

Đảng bộ huyện Lấp Vò vừa tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, các cấp ủy, tổ chức đảng trên địa bàn Huyện đã kịp thời cụ thể hoá nội dung thành những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể; quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện với quyết tâm chính trị cao, tạo bước chuyển biến tích cực, mạnh mẽ. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng được nâng lên; công tác quản lý, điều hành của các ngành và địa phương thực hiện nhiệm vụ đạt hiệu quả cao; hoạt động của các tổ chức quần chúng ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất. Đội ngũ cán bộ, đảng viên luôn tích cực thực hiện và có nhiều góp ý quan trọng trong thực hiện Nghị quyết.

Bên cạnh đó, chất lượng sinh hoạt của cấp ủy, tổ chức đảng chuyển biến tích cực; cán bộ, đảng viên nghiêm túc kiểm điểm tự phê bình và phê bình, nhận diện rõ những biểu hiện suy thoái, đồng thời có kế hoạch, lộ trình để khắc phục những hạn chế, khuyết điểm. Cấp ủy đã kiểm tra, giám sát nhiều tổ chức đảng, đảng viên, đảm bảo đúng quy định Điều lệ Đảng. Đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu phát huy tính tiên phong, gương mẫu, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, nhiệt tình, trách nhiệm với công việc, linh hoạt, sáng tạo trong công tác.

Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, đã có 163 tập thể, 414 cá nhân được lãnh đạo Huyện uỷ biểu dương; có 67 tập thể và 209 cá nhân có thành tích xuất sắc được Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện khen thưởng.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII vẫn còn hạn chế, tồn tại: Một số cán bộ, đảng viên nhận thức chưa đầy đủ, sâu sắc về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, triển khai thực hiện thiếu sáng tạo, có việc còn lúng túng; công tác tuyên truyền, định hướng tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên ở một số tổ chức đảng chưa thường xuyên. Tại Hội nghị, đại diện các tổ chức đảng đã tham luận, làm rõ những kết quả đạt được, chia sẻ kinh nghiệm và đề xuất giải pháp thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII trong thời gian tới.

Phát biểu Kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Văn Sáu, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Lấp Vò nhấn mạnh: Trong thời gian tới, các cấp ủy, tổ chức đảng trong Huyện cần tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống cho cán bộ, đảng viên và thực hiện việc nêu gương của người đứng đầu, từng đảng viên tự soi rọi về 27 biểu hiện suy thoái, nhất là biểu hiện vụ lợi, đối kỵ, làm việc cầm chừng, lợi ích nhóm; phản bác mạnh mẽ các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, nhất là trên không gian mạng; thực hiện nghiêm kiểm tra, giám sát, siết chặt kỷ cương, kỷ luật; đẩy mạnh công tác dân vận chính quyền. Ngoài ra, đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng và các ngành và địa phương tập trung chỉ đạo công tác phòng chống dịch Covid-19, không được chủ quan, lơ là và chuẩn bị tốt cho kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân Huyện, xã theo đúng luật định.

Ban Tuyên giáo Huyện ủy Lấp Vò