Xuất bản thông tin

null Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chi tiết bài viết Tin tức

Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ngày 14/9/2020, Uỷ ban nhân dân Tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội của tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2016 - 2020 chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại biểu tham quan khu trưng bày sản phẩm OCOP tỉnh Đồng Tháp (Ảnh minh họa)

Thời gian diễn ra triển lãm trong tháng 10/2020 (dự kiến 3,5 ngày), trùng với thời gian diễn ra Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tỉnh lần thứ XI. Địa điểm tại Quảng trường Công viên Văn Miếu (Phường 1, Thành phố Cao Lãnh).

Nội dung triển lãm gồm: Khu vực ngôi nhà chung triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội (giới thiệu khát quát vị trí, địa lý, tổng quan tỉnh Đồng Tháp; trưng bày thành tựu kinh tế - xã hội nổi bật của Tỉnh giai đoạn 2016 - 2020; giới thiệu tiềm năng, định hướng phát triển của Tỉnh trong thời gian tới) và trưng bày sản phẩm kết hợp hoạt động thương mại, mua sắm cho người dân gồm: sản phẩm OCOP, khởi nghiệp, làng nghề, doanh nghiệp tiêu biểu, công nghiệp nông thôn tiêu biểu… Khu ẩm thực bánh dân gian từ bột. Khu vực không gian sách và hoạt động cộng đồng, triển lãm hình ảnh về Đồng Tháp. Khu vực sân khấu tổ chức văn nghệ.

Cùng với đó, Tỉnh dự kiến tổ chức 03 hội thảo chuyên đề về: Phát triển kinh tế gắn với khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp trong thời đại kinh tế số; Tái cơ cấu nông nghiệp gắn với hội quán, biến đổi khí hậu và phát triển OCOP, xây dựng nhãn hiệu hàng hóa, mở rộng đầu ra cho nông sản; Nâng cao hình ảnh tỉnh Đồng Tháp gắn với phát triển du lịch, đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng theo yêu cầu thị trường. Thời gian tổ chức các hội thảo chuyên đề trước khi diễn ra triển lãm.

Hoạt động này nhằm giới thiệu toàn diện, khái quát những thành tựu kinh tế - xã hội của Tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 thông qua việc trưng bày bằng hiện vật, hình ảnh, biểu đồ, mô hình, videoclip… nhằm tuyên truyền, quảng bá tiềm năng, thế mạnh và định hướng phát triển của Tỉnh trong thời gian tới.

M.P