Xuất bản thông tin

null Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Tân Hồng nhiệm kỳ 2021 - 2026

Chi tiết bài viết Tin tức

Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Tân Hồng nhiệm kỳ 2021 - 2026

Sáng ngày 14/04/2021, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Hồng tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân Huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đồng chí Lý Văn Giàu, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ; lãnh đạo UBND Huyện và các ngành liên quan tham dự Hội nghị

 

Tại Hội nghị, Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huyện thông qua báo cáo tình hình, kết quả tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Huyện, khóa VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Tính đến nay, tổng số ứng cử viên được lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm tại nơi cư trú là 55 người. Hầu hết các Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú tại các khóm, ấp thực hiện nghiêm túc, dân chủ, đúng kế hoạch, đúng luật. Các ý kiến của cử tri đối với 55 ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân Huyện nhận xét có phẩm chất, đạo đức tốt, lối sống lành mạnh, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đảm bảo trình độ, năng lực, sức khỏe thực hiện nhiệm vụ của người đại biểu.

Tại Hội nghị hiệp thương lần này, các đại biểu đã biểu quyết thông qua tờ trình của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huyện đối với 4 ứng cử viên có đơn xin rút không tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Huyện.

 

Kết thúc Hội nghị hiệp thương, các đại biểu đã biểu quyết thống nhất lựa chọn 51 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Tân Hồng khóa VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.Thanh Tùng 

TTVHTT&TTTân Hồng