Xuất bản thông tin

null Công an xã Phú Thuận đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Chi tiết bài viết Tin tức

Công an xã Phú Thuận đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khoá XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khoá XII về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ Công an xã Phú Thuận B, huyện Hồng Ngự đã triển khai sâu rộng trong cán bộ, chiến sĩ và thực hiện có hiệu quả công tác học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đơn vị.

Theo đó, để thực hiện tốt Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khoá XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khoá XII, Công an xã Phú Thuận B tổ chức thực hiện hiệu quả các phong trào “Công an nhân dân làm theo 6 điều Bác Hồ dạy"; đẩy mạnh việc thực hiện Cuộc vận động "Xây dựng phong cách người Công an nhân dân vì nhân dân phục vụ” và các phong trào thi đua ở địa phương, từ đó, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống và tinh thần trách nhiệm trong công tác của mỗi cán bộ, chiến sĩ. Nổi bật là Mô hình nhận nuôi dưỡng suốt đời đảng viên có hoàn cảnh khó khăn, trong đó, có 12 cán bộ, chiến sĩ Công an xã đã sử dụng số tiền tiết kiệm của cá nhân để hỗ trợ nuôi dưỡng suốt đời đối với đồng chí Phạm Văn Nhứt, 55 năm tuổi Đảng, ngụ ấp Phú Trung, xã Phú Thuận B, huyện Hồng Ngự với số tiền 01 triệu đồng/tháng (từ tháng 4 năm 2021 đến nay), do có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, Chi bộ Công an xã cũng phân công Chi đoàn Công an chịu trách nhiệm thăm hỏi, động viên và trao tiền hỗ trợ hàng tháng cho gia đình.

Đây là việc làm ý nghĩa, mang tính nhân văn sâu sắc của cán bộ, chiến sĩ Công an xã Phú Thuận B nói riêng, huyện nói chung, góp phần lan toả việc học tập và làm theo gương Bác một cách thiết thực, hiệu quả, sớm đưa chủ trương, nghị quyết  của Đảng vào cuộc sống.

Ngô Thị Chi - Ban Tuyên giáo Huyện ủy Hồng Ngự