Xuất bản thông tin

null Thành phố Sa Đéc: Tổng kết phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2017 -

Chi tiết bài viết Tin tức

Thành phố Sa Đéc: Tổng kết phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2017 -

Hội Nông dân Thành phố Sa Đéc vừa tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2017 - 2021; tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân Thành phố năm 2021. Đồng chí Hồ Văn Đạt, Phó Chủ tịch Hội Nông dân Tỉnh; đồng chí Phạm Văn Chuẩn, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Thành uỷ và các  ngành, đoàn thể tham dự.

Tập thể và cá nhân nhận danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2017 - 2021

Xác định phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” là một nhiệm vụ trọng tâm của Hội; hằng năm, Ban Thường vụ Hội Nông dân Thành phố Sa Đéc chú trọng công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt những nội dung theo văn bản hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của cán bộ, hội viên, tạo sức lan tỏa rộng khắp, qua đó thu hút đông đảo hội viên tham gia phong trào, đi đầu trong phát triển kinh tế, nhiều mô hình đem lại hiệu quả từng bước giảm nghèo bền vững tại địa phương. Từ năm 2017 - 2021, có 11.401 lượt hộ gia đình đăng ký danh hiệu hộ sản xuất, kinh doanh giỏi, qua bình xét có 5.750 hộ nông dân đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp.

Qua phong trào, các cấp hội đã vận động hội viên nông dân đóng góp đất và hoa màu trị giá 25 tỷ làm đường giao thông nông thôn; đóng góp ngày công lao động, sửa chữa, xây mới 13 cây cầu; nạo vét hơn 8.500m kênh rạch; hiến 30ha đất làm đường; đã có 03 Hợp tác xã với 430 thành viên, 08 Hội quán có 274 thành viên, 42 Tổ hợp tác với 915 thành viên. Từ phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, tổ chức Hội ngày càng được củng cố và phát triển, từ năm 2017 đến nay số quần chúng tham gia tổ chức Hội ngày càng đông, nâng tổng số hội viên toàn Thành phố lên 3.481 hội viên và 100% hội viên đều có “Sổ theo dõi quản lý hội viên”.

Dịp này, Uỷ ban nhân dân thành phố Sa Đéc đã khen thưởng 06 tập thể, 45 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2017 - 2021.

Trần Trung - Ban Tuyên giáo Thành uỷ Sa Đéc