Xuất bản thông tin

null Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Thanh Bình: Phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết của Đảng qua mạng xã hội

Chi tiết bài viết Tin tức

Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Thanh Bình: Phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết của Đảng qua mạng xã hội

Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, làm cho các chủ trương, chính sách đi vào cuộc sống, tạo sự đồng thuận trong xã hội, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, củng cố niềm tin vững chắc của nhân dân với Đảng, xây dựng và bảo vệ Đảng, bảo vệ Tổ quốc.

(Ảnh minh hoạ)

Thời gian qua, Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Thanh Bình đã không ngừng nỗ lực, chủ động tìm tòi, sáng tạo, đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng thông qua mạng xã hội và đạt được nhiều kết quả tích cực, đã định hướng xây dựng được 28 Fanpage chính thống, 1.794 tài khoản Facebook, trên 82 nhóm Zalo… của lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên của huyện, lượt thích, theo dõi, bình luận ngày càng tăng cao.

Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Thanh Bình thường xuyên định hướng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trên địa bàn tích cực tìm hiểu, học hỏi các kỹ năng, nguyên tắc sử dụng mạng xã hội, các quy định pháp luật, các quy tắc cộng đồng, nâng tầm văn hoá sử dụng mạng xã hội, cán bộ, đảng viên có thể tận dụng mạng xã hội để nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác tuyên truyền, đặc biệt là tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết của Đảng trên mạng xã hội để tạo sự đồng thuận cao trong toàn xã hội. Cụ thể: Đã chủ động thông qua mạng xã hội tích cực tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trên các Trang "Ớt sẻ Thanh Bình", "Dân Thanh Bình", "Hoa Hướng Dương", "Thanh Bình Ngày Mới", "Hồn Sen Xứ Dừa", "Vùng Sâu", "Tin tức Thanh Bình", "Người Dân Tân Mỹ", "Người dân Phú Lợi",… nhóm Zalo "Nhóm Tuyên giáo cơ sở", "Nhóm 66 TB - 13421", "Nhóm DLXH 399"... Trong đó, tập trung tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn của đất nước, của Tỉnh, địa phương; tuyên truyền các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; các nghị quyết của Trung ương khoá XIII, của Tỉnh uỷ khoá XI, Chuyên đề toàn khoá, Chuyên đề năm 2022 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong xây dựng văn hoá và con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo", gắn với triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; sơ kết 01 năm thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị khoá XIII và tổng kết đợt phát động thi đua đặc biệt "Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Thanh Bình học tập và làm theo lời Bác, chung sức, đồng lòng đưa Nghị quyết vào cuộc sống"; tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, công tác phân giới cắm mốc và quản lý biên giới đất liền, tuyên truyền biển, đảo,… Với phương châm "lấy cái đẹp dẹp cái xấu", các thông tin tích cực được chia sẻ, lan toả trên không gian mạng đã góp phần đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, đồng thời ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ.

Có thể nói, việc tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết của Đảng thông qua mạng xã hội đã nhanh chóng lan toả, tác động mạnh mẽ đến nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của chính quyền các cấp, góp phần giữ ổn định chính trị, an ninh trật tự trên địa bàn. Đồng thời, góp phần nâng cao nhận thức và ý thức cảnh giác của cán bộ, đảng viên và nhân dân trước những âm mưu, thủ đoạn chống phá Đảng, Nhà nước của các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số hạn chế nhất định, như: Việc tổ chức hoạt động tuyên truyền chủ yếu tập trung vào các đợt cao điểm, các ngày lễ, kỷ niệm lớn, chưa được tiến hành thường xuyên, liên tục; việc tiếp cận thông tin của lực lượng tuyên truyền viên còn hạn chế, bất cập do điều kiện công tác, sinh hoạt (vì lực lượng này chủ yếu là kiêm nhiệm và đa phần là các chức danh không chuyên trách ở cơ sở) nên còn hạn chế trong việc nghiên cứu, nắm bắt thông tin, trau dồi kiến thức, nghiệp vụ công tác.

Để tiếp tục phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết của Đảng thông qua mạng xã hội trong thời gian tới, Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Thanh Bình đề ra một số giải pháp thực hiện:

Một là, tiếp tục tham mưu cấp uỷ lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết của Đảng, định hướng, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân trong việc khai thác, sử dụng Internet và mạng xã hội một cách hiệu quả, thiết thực, lành mạnh, đúng quy định của pháp luật.

Hai là, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp, người đứng đầu địa phương, cơ quan, đơn vị nâng cao hơn nữa nhận thức, vai trò, trách nhiệm, tiên phong, gương mẫu nêu gương trong việc khai thác, sử dụng Internet và mạng xã hội; phát huy tính hiệu quả, thiết thực việc sử dụng mạng xã hội để tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, truyền tải, nhân rộng những yếu tố tích cực, tấm gương tiêu biểu, người tốt, việc tốt, những giá trị văn hoá nhân văn, tinh thần tương thân, tương ái của quốc gia, dân tộc…; đồng thời, tích cực đấu tranh chống các thông tin sai trái, phản động, bịa đặt trên mạng xã hội, phê bình, phản đối các hành vi lợi dụng Internet, mạng xã hội để chia sẻ, thông tin, bình luận, đăng tải những hình ảnh phản cảm, thiếu tinh thần trách nhiệm, thờ ơ, vô cảm với những khó khăn của nhân dân.

Ba là, tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác định hướng, tuyên truyền và tăng cường quản lý, nắm bắt tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, chấn chỉnh các hành vi sử dụng mạng xã hội để đăng tải, chia sẻ, bình luận những hình ảnh phản cảm, những nội dung thông tin không chính thống, phản động, xuyên tạc chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước... làm ảnh hưởng đến công tác lãnh đạo chỉ đạo của các cấp uỷ đảng, sự điều hành của chính quyền, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Bốn là, tăng cường tuyên truyền giáo dục, vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân sử dụng, khai thác mạng xã hội hiệu quả, lành mạnh, thiết thực, đúng quy định của pháp luật; tích cực, chủ động đấu tranh chống các thông tin sai trái, phản động, bịa đặt trên mạng xã hội, góp phần phát huy có hiệu quả những yếu tố tích cực của mạng xã hội nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của địa phương trong tình hình mới.

Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Thanh Bình