Xuất bản thông tin

null Tân Hồng: Tiếp và việc với Đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Chi tiết bài viết Tin tức

Tân Hồng: Tiếp và việc với Đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Vừa qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy có buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Tân Hồng về việc cụ thể hóa các Nghị quyết, Kết luận của Ban chấp hành Đảng bộ Tỉnh khóa XI; công tác triển khai thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy năm 2022. Đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn và chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên BCHTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc,Đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe đại diện Thường trực Huyện ủy báo cáo tóm tắt kết quả cụ thể hóa Nghị quyết, Kết luận chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025; triển khai thực hiện Chương trình hành động năm 2022. Theo đó, trong 06 tháng đầu năm 2022, Ban Thường vụ Huyện ủy Tân Hồng đã cụ thể hóa 06 Nghị quyết, 10 Kết luận chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh thành 13 Kế hoạch của Huyện, đảm bảo kịp thời, phù hợp tình hình thực tế của địa phương. Đồng thời, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 như: Kinh tế - xã hội tiếp tục có bước phát triển ổn định; công tác xúc tiến kêu gọi đầu tư có nhiều khởi sắc; thu ngân sách trên địa bàn vượt chỉ tiêu đề ra; xây dựng nông thôn mới được quan tâm thực hiện; dịch bệnh Covid-19 và dịch bệnh sốt xuất huyết và một số bệnh khác được kiểm soát tốt…

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn công tác ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện Tân Hồng trong việc cụ thể các Nghị quyết, Kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh, khóa XI. Tuy nhiên, một số nội dung ở một vài lĩnh vực cụ thể hóa chưa sát tình hình thực tế tại địa phương. Từ đây đến cuối năm 2022, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Thường Huyện ủy Tân Hồng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác phát triển đảng viên; đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư phát triển các công trình, dự án trên địa bàn; tập trung triển khai các mô hình sản xuất kinh doanh có hiệu quả, sản phẩm OCOP tạo đà phát triển cho địa phương; thực hiện có nhiệu quả các chính sách hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ khó khăn trên địa bàn….

Đồng chí Đinh Văn Năm, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Tân Hồng thay mặt Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp thu các ý kiến góp ý của Đoàn công tác, đồng thời cam kết sẽ cùng tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đảng bộ đề ra trong thời gian tới.

Trước đó, Đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đến thăm các mô hình làm ăn có hiệu quả trên địa bàn Huyện và có buổi làm với Đảng ủy xã Tân Phước về công tác cụ thể hóa các Nghị quyết, Kết luận của Tỉnh ủy tại cơ sở.

Hồng Gấm