Xuất bản thông tin

null Châu Thành: Tổ chức Lễ công bố xã Tân Nhuận Đông đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021

Chi tiết bài viết Tin tức

Châu Thành: Tổ chức Lễ công bố xã Tân Nhuận Đông đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021

Sáng ngày 16/6/2022, Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới và tái cơ cấu ngành nông nghiệp huyện Châu Thành tổ chức Lễ công bố xã Tân Nhuận Đông đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021. Tham dự buổi lễ có đồng chí Tô Hoàng Khương, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân Tỉnh; đồng chí Ngô Thanh Hùng, Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn, Phó Chánh Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới - Tái cơ cấu ngành nông nghiệp Tỉnh.

Lãnh đạo xã Tân Nhuận Đông nhận Bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao cho xã

Đồng chí Nguyễn Tấn Lực, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Châu Thành; Thường trực Huyện uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huyện; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; các đồng chí là thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và tái cơ cấu ngành nông nghiệp Huyện cùng lãnh đạo, cán bộ và nhân dân trên địa bàn xã tham dự.

Tân Nhuận Đông là một trong 02 xã đầu tiên của huyện Châu Thành được Ủy ban nhân dân Tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015. Đây là tiền đề thuận lợi để xã tiếp tục đặt ra mục tiêu xây dựng thành công xã nông thôn mới nâng cao vào năm 2021. Cấp ủy, chính quyền địa phương đã đề ra nhiều giải pháp với quyết tâm cao, trong đó xác định rõ vai trò chủ thể quan trọng của người dân. Cùng với việc tập trung xây dựng, hoàn thiện cơ sở hạ tầng thiết yếu, xã Tân Nhuận Đông còn phát huy tiềm năng, thế mạnh kinh tế nông nghiệp, sản xuất nông nghiệp từng bước được đổi mới nhờ thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp, chuyển dịch theo hướng nâng cao chất lượng giá trị kinh tế gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm: Xây dựng nhiều vùng chuyên canh màu như rau dưa các loại mang lại hiệu quả kinh tế đáng kể so với trồng lúa; chủ động xây dựng nhiều mô hình phát triển sản xuất theo nhóm sản phẩm hàng hoá nông nghiệp chủ lực của địa phương. Nhờ vậy, đến hết năm 2021, thu nhập bình quân đầu người đạt 61,050 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,26%; 99,1% số người trong độ tuổi lao động có việc làm; công tác vệ sinh môi trường có chuyển biến tích cực, 100% số hộ sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh; tỷ lệ đường liên xã được nhựa hóa, bê tông đạt 100%; các trường học trên địa bàn xã đều đạt chuẩn quốc gia; cơ sở vật chất văn hóa, hạ tầng thương mại nông thôn và thông tin truyền thông được đầu tư xây dựng đáp ứng nhu cầu của người dân; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 98,5%; 7/7 ấp đạt danh hiệu ấp văn hóa; Tình hình an ninh nông thôn luôn ổn định, trật tự an toàn xã hội được giữ vững… Đến cuối năm 2021, Tân Nhuận Đông đã hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao và được Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao tại Quyết định số 567/QĐ-UBND-HC ngày 31/5/2022.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Ngô Thanh Hùng, Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn, Phó Chánh Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới - Tái cơ cấu ngành nông nghiệp Tỉnh chúc mừng sự cố gắng vuợt bậc của huyện Châu Thành nói chung và của Đảng bộ, chính quyền, người dân xã Tân Nhuận Đông nói riêng trong quá trình xây dựng xã nông thôn mới nâng cao. Để giữ vững và phấn đấu đạt kết quả cao hơn nữa, đồng chí Ngô Thanh Hùng đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tân Nhuận Đông tiếp tục triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới theo chủ trương, nghị quyết của Trung ương và Tỉnh. Trong đó, tập trung tuyên truyền, vận động để người dân tích cực, chủ động tham gia xây dựng nông thôn mới. Rà soát, bổ sung, điều chỉnh quy hoạch xây dựng nông thôn mới gắn với thực hiện chủ trương tái cơ cấu ngành nông nghiệp; tăng cường phát triển sản xuất, cơ cấu lại nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới bền vững trên cơ sở đẩy mạnh hợp tác, liên kết, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Tập trung phát triển vùng trồng cây ăn quả gắn với du lịch trải nghiệm, phát huy lợi thế của địa phương. Tập trung huy động nguồn lực tổng hợp để tiếp tục phấn đấu hoàn thành xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2024… góp phần gìn giữ, kế thừa và phát huy những truyền thống tốt đẹp của quê hương, đưa huyện Châu Thành, xã Tân Nhuận Đông thành vùng quê đáng sống.

Dịp này, Uỷ ban nhân dân Tỉnh tặng Bằng khen cho 02 tập thể và 05 cá nhân, Uỷ ban nhân dân Huyện tặng 05 tập thể và 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai, thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới nâng cao năm 2021.

Trúc Linh - Trung tâm Chính trị Châu Thành