Xuất bản thông tin

null Huyện Cao Lãnh: Cần nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ Quân sự

Chi tiết bài viết Tin tức

Huyện Cao Lãnh: Cần nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ Quân sự

Cần nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ Quân sự là chỉ đạo của Ban   Thường vụ Huyện uỷ Cao Lãnh tại Chương trình gặp gỡ cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự Huyện và xã, thị trấn vào ngày 18/4/2022.

Tại buổi gặp gỡ, Ban Thường vụ Huyện uỷ đề nghị cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự Huyện, Chính trị viên và Chỉ huy Trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã, thị trấn nêu cao tinh thần, trách nhiệm, phát huy những kinh nghiệm, năng lực thực tiễn trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng con người Cao Lãnh nghĩa tình, năng động, sáng tạo, chính quyền thân thiện, phục vụ Nhân dân.

Đồng chí Huỳnh Thị Hoài Thu, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ ghi nhận và biểu dương đóng góp của lực lượng vũ trang Huyện nhà đã nhiệt tình, dấn thân quên mình trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, góp phần tạo dựng hình ảnh quê hương Cao Lãnh Anh hùng; kỳ vọng trong thời gian tới, lực lượng vũ trang từ Huyện đến xã, thị trấn tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng hoàn thành nhiệm vụ và đề xuất những giải pháp, hành động cụ thể tham gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng Đảng bộ, chính quyền; tiếp tục nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ, cập nhật thông tin, kiến thức kịp thời cho lực lượng quân sự; phát huy vai trò đảng viên trong nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, trách nhiệm của bí thư chi bộ; có giải pháp cụ thể nâng cao thể chất của thanh niên, đảm bảo chỉ tiêu tuyển quân hàng năm...

Buổi gặp mặt diễn ra trong không khí vui tươi, phấn khởi. Cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự Huyện, Chính trị viên và Chỉ huy Trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã, thị trấn được chia sẻ, trao đổi nhiều kinh nghiệm trong công tác phối hợp với lãnh đạo Huyện về những giải pháp để phát triển kinh tế - xã hội trong lực lượng dân quân, cựu quân nhân; việc quan tâm nâng cao đời sống người dân đạt chỉ tiêu thu nhập bình quân 60 triệu đồng/người/năm; tăng cường giáo dục thể chất cho học sinh cùng các hoạt động thể dục thể thao cho thanh niên ở địa phương; giải pháp để thanh niên thi hành tốt nghĩa vụ quân sự...

Hiện nay, tổng quân số lực lượng Dân quân toàn Huyện đảm bảo theo quy định, thực hiện nhiệm vụ tổ chức xây dựng, bảo vệ tiềm lực quốc phòng, xây dựng lực lượng, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân. Quản lý, huy động nền kinh tế quốc dân đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng của địa phương trong mọi tình huống. Cùng với nhiệm vụ xây dựng lực lượng, tổ chức huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, Ban Chỉ huy Quân sự Huyện và Ban Chỉ huy quân sự xã, thị trấn đã quan tâm triển khai thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Lực lượng vũ trang chung sức xây dựng nông thôn mới”.

Thúy Nhi - huyện Cao Lãnh