Xuất bản thông tin

null Giám sát việc triển khai thực hiện công tác an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn thành phố Sa Đéc

Chi tiết bài viết Tin tức

Giám sát việc triển khai thực hiện công tác an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn thành phố Sa Đéc

Vừa qua, Đoàn giám sát của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ làm việc với Ban Tuyên giáo Thành uỷ Sa Đéc về công tác tham mưu giúp Ban Thường vụ Thành uỷ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TW của Ban Bí thư (khoá XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới trên địa bàn.

Đồng chí Lê Thị Kim Loan, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ phát biểu tại buổi giám sát

Thời gian qua, Ban Tuyên giáo Thành uỷ Sa Đéc phối hợp các ngành liên quan tham mưu Ban Thường vụ Thành uỷ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện công tác an toàn thực phẩm trên địa bàn đạt được một số kết quả.

Theo đó, các ngành chuyên môn thường xuyên củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm; thường xuyên thanh tra, kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm (qua kiểm tra có 76,14% cơ sở đạt yêu cầu về vệ sinh an toàn thực phẩm); đổi mới nội dung, hình thức công tác thông tin, tuyên truyền, gắn việc thực hiện phong trào xây dựng gia đình 5 không 3 sạch; mô hình Tổ tiểu thương an toàn vệ sinh thực phẩm tại các chợ; sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm an toàn vì sức khoẻ cộng đồng hướng đến xây dựng sản phẩm OCOP…).

Kết thúc buổi làm việc với Ban Tuyên giáo Thành uỷ Sa Đéc, đoàn giám sát do đồng chí Lê Thị Kim Loan, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ làm trưởng đoàn đã đi thực tế tại một số quán ăn, uống và cơ sở sản xuất hủ tiếu trên địa bàn Thành phố. Qua giám sát, đoàn ghi nhận những kết quả đạt được về công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, theo đó, yêu cầu Ban Tuyên giáo Thành uỷ phối hợp với các ngành chức năng tham mưu Ban Thường vụ Thành uỷ, Uỷ ban nhân dân Thành phố sớm có biện pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế, đồng thời, đề nghị các ngành chức năng thực hiện tốt chức năng theo dõi, quản lý về an toàn thực phẩm, đảm bảo theo đúng quy định pháp luật, góp phần nâng cao công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho người dân, xây dựng môi trường kinh doanh an toàn, lành mạnh.

Trần Trung (BTG Thành uỷ Sa Đéc)