Xuất bản thông tin

null Các phân hội thuộc Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Tỉnh hoàn tất việc tổ chức đại hội chuyên ngành

Chi tiết bài viết Tin tức

Các phân hội thuộc Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Tỉnh hoàn tất việc tổ chức đại hội chuyên ngành

Thực hiện kế hoạch Đại hội các chuyên ngành Văn học Nghệ thuật, hướng tới Đại hội Đại biểu Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Đồng Tháp lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022 - 2027, từ ngày 23/5 đến ngày 10/6/2022, 07 phân hội chuyên ngành thuộc Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Tỉnh lần lượt tiến hành tổ chức đại hội. Đồng chí Nguyễn Văn Định, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đến dự Đại hội Phân hội Điện ảnh - Truyền hình.

Đồng chí Nguyễn Văn Định, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại Đại hội Phân hội Điện ảnh - Truyền hình

Trong những năm qua, tình hình kinh tế, xã hội tỉnh nhà còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng bằng sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự chung tay của toàn xã hội và đồng thuận của nhân dân, tỉnh Đồng Tháp đã hoàn thành một số mục tiêu quan trọng về kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng. Những kết quả tỉnh Đồng Tháp đạt được thời gian qua, bên cạnh sự nỗ lực, hợp sức của các cấp uỷ, chính quyền và nhân dân, còn có sự đồng hành của đội ngũ văn nghệ sĩ tỉnh nhà; trong đó, lực lượng văn nghệ sĩ thuộc các phân hội tích cực tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân bằng nhiều hình thức phù hợp, góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị và toàn xã hội về xây dựng, phát triển văn hoá, con người Đồng Tháp.

Thời gian tới, để góp phần xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, xây dựng chuẩn mực con người Đồng Tháp phát triển toàn diện, "nghĩa tình, năng động, sáng tạo", hướng đến Chân - Thiện - Mỹ với các chuẩn mực đặc trưng của con người Việt Nam, đồng chí Nguyễn Văn Định mong muốn: Anh em văn nghệ sĩ thường xuyên học tập, tu dưỡng, giữ gìn phẩm chất tốt đẹp của con người Việt Nam yêu nước, nhân ái, trách nhiệm, kỷ luật, trung thực, đoàn kết, cần cù, có khát vọng, bản lĩnh, sức khoẻ và đậm nét nghĩa tình, năng động, sáng tạo; nỗ lực vượt khó, khát vọng vươn lên; gương mẫu, "dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm"; ra sức lao động sáng tạo nhằm cống hiến xứng đáng cho sự nghiệp cách mạng, cho công cuộc đổi mới; đấu tranh bảo vệ đường lối văn hóa văn nghệ của Đảng, chống mọi khuynh hướng có hại cho sự nghiệp văn nghệ cách mạng; đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, tích cực đóng góp xây dựng Hội. Các phân hội cần đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ văn nghệ sĩ sáng tạo ra nhiều tác phẩm có giá trị tư tưởng và nghệ thuật, phản ánh sâu sắc về văn hoá, con người Đồng Tháp; phản ánh chân thật, sinh động, sâu sắc đời sống xã hội và công cuộc đổi mới của đất nước, các thành tựu kinh tế, xã hội trên địa bàn Tỉnh; nghiên cứu đẩy mạnh công tác xã hội hoá, thu hút, vận động các nguồn lực hỗ trợ cho hoạt động sáng tác, quảng bá tác phẩm...

Sau đây là hình ảnh ban chấp hành các phân hội, nhiệm kỳ 2022 - 2025:

Phân hội Sân khấu: Nghệ sĩ ưu tú Châu Hải Yến (đứng thứ hai bên phải) đắc cử phân hội trưởng

Phân hội Nhiếp ảnh: Tác giả Ngô Quang Tuyên (đứng giữa) đắc cử phân hội trưởng

Phân hội Mỹ thuật: Họa sĩ Châu Hoàng Trọng (đứng thứ hai bên phải) đắc cử  phân hội trưởng

Phân hội Điện ảnh - Truyền hình: Nhà báo, Đạo diễn Phùng Tùng Thiện (đứng giữa) đắc cử phân hội trưởng

Phân hội Âm nhạc: Nhạc sĩ Dương Thị Nga (đứng thứ hai bên trái) đắc cử phân hội trưởng

Phân hội Văn học: Nhà thơ Nguyễn Hữu Nhân (đứng giữa) đắc cử phân hội trưởng

Phân hội Văn nghệ dân gian: Nhà nghiên cứu Nguyễn Thanh Thuận (đứng giữa) đắc cử phân hội trưởng

Hồ Nhẫn