Xuất bản thông tin

null Thành uỷ Sa Đéc tổ chức hội nghị học tập, quán triệt các Nghị quyết, Kết luận chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khoá XI

Chi tiết bài viết Tin tức

Thành uỷ Sa Đéc tổ chức hội nghị học tập, quán triệt các Nghị quyết, Kết luận chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khoá XI

Sáng ngày 23/3/2022, Ban Thường vụ Thành uỷ Sa Đéc tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khoá XIII, Chuyên đề toàn khoá và các Nghị quyết, Kết luận chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khoá XI bằng hình thức trực tiếp tại điểm cầu Thành phố, trực tuyến đến 09 điểm cầu xã, phường và Đảng uỷ Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phạm Văn Chuẩn, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố đề nghị cán bộ, đảng viên tham dự đầy đủ, học tập nghiêm túc các Nghị quyết, Kết luận chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khoá XI. Mỗi cán bộ, đảng viên phát huy vai trò, trách nhiệm gương mẫu, tự giác xây dựng Bản đăng ký tu dưỡng, rèn luyện, nêu gương theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện mô hình “Sổ tay đảng viên làm theo gương Bác”.

Trong thời gian 02 ngày, các báo cáo viên là các đồng chí Thường trực Thành uỷ, Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, lãnh đạo Uỷ ban nhân dân Thành phố báo cáo những nội dung cốt lõi của Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khoá XIII, Chuyên đề toàn khoá và 06 Nghị quyết, 10 Kết luận chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khoá XI.

Theo kế hoạch, Ban Thường vụ Thành uỷ Sa Đéc sẽ tổ chức 06 lớp gồm: 05 lớp dành cho đảng viên, 01 lớp dành cho công chức, viên chức chưa là đảng viên đang công tác tại các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể Thành phố bằng hình thức trực tuyến.

Trương Bá Ý (Ban Tuyên giáo Thành uỷ Sa Đéc)