Xuất bản thông tin

null Đồng Tháp: Cập nhật kiến thức và nghiệp vụ đối ngoại cho công chức, viên chức

Chi tiết bài viết Tin tức

Đồng Tháp: Cập nhật kiến thức và nghiệp vụ đối ngoại cho công chức, viên chức

Ngày 12/7/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp phối hợp Bộ Ngoại giao tổ chức lớp cập nhật kiến thức và nghiệp vụ đối ngoại năm 2022. Đồng chí Nguyễn Đồng Trung, Phó Cục trưởng, Cục Ngoại giao, Bộ ngoại giao; đồng chí Đoàn Tấn Bửu, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh và hơn 120 đại biểu là công chức, viên chức ngoại vụ địa phương các tỉnh, thành phố thuộc cụm thi đua số 5 và công chức, viên chức các sở, ngành, địa phương của Tỉnh tham dự.

Trong thời gian 01 ngày, các đại biểu được nghe các chuyên gia đến từ Học viện Ngoại giao (Bộ Ngoại giao) và Cục Ngoại vụ thông tin 04 chuyên đề: Cập nhật tình hình thế giới, khu vực và chính sách đối ngoại của Việt Nam; Công tác quản lý biên giới, lãnh thổ; Vai trò của xây dựng thương hiệu địa phương trong đối ngoại; Ngoại giao văn hóa.

Lớp cập nhật kiến thức và nghiệp vụ nhằm giúp cho công chức, viên chức của Tỉnh nói riêng và của Cụm thi đua số 5 nói chung bổ sung thêm kiến thức, nghiệp vụ để thực hiện tốt hơn công tác chuyên môn, đáp ứng yêu cầu đối ngoại và hội nhập quốc tế của địa phương.

LQ