Xuất bản thông tin

null Thành phố Hồng Ngự tổng kết tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2022

Chi tiết bài viết Tin tức

Thành phố Hồng Ngự tổng kết tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2022

Ủy ban nhân dân thành phố Hồng Ngự vừa tổ chức Hội nghị tổng kết tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Lê Hùng Dũng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hồng Ngự; đồng chí Dương Thị Hoa Ngọc, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân; đồng chí Phạm Tấn Đạt, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố cùng tham dự Hội nghị.

Trong năm 2022, với sự nỗ lực, chung tay của cả hệ thống chính trị, sự chung sức, đồng lòng của nhân dân địa phương, Thành phố Hồng Ngự đã thực hiện hiệu quả mục tiêu kép “Vừa phòng, chống dịch vừa phát triển kinh tế - xã hội”.Tình hình dịch bệnh trên địa bàn Thành phố cơ bản được kiểm soát, việc khôi phục sản xuất kinh doanh đạt yêu cầu; lĩnh vực kinh tế ổn định; các chuỗi cung ứng được duy trì; các nhiệm vụ trọng tâm, công trình trọng điểm được triển khai đồng bộ; an sinh xã hội được thực hiện tốt, trật tự an toàn xã hội và an ninh quốc phòng được giữ vững; công tác đối ngoại được duy trì; đã thiết lập môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng; thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, nâng cao hình ảnh địa phương, tạo nhiều động lực và sự tự tin trong chỉ đạo, điều hành và cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; sự quyết tâm, quyết liệt trong triển khai thực hiện nhiệm vụ của các ngành, các cấp ngay từ đầu năm 2022 đạt 12/12 chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra. Năm 2023, thành phố Hồng Ngự đề ra 15 chỉ tiêu thực hiện. Trong đó, về kinh tế: 5 chỉ tiêu; Văn hóa - xã hội: 5 chỉ tiêu; Môi trường: 3 chỉ tiêu và Chuyển đổi số: 02 chỉ tiêu.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Tấn Đạt, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồng Ngự đề nghị các ngành, đơn vị, địa phương tập trung thực hiện linh hoạt, hiệu quả trong phòng, chống dịch bệnh, đẩy mạnh phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình mới; thực hiện quyết liệt, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra trên các lĩnh vực theo các nghị quyết của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân Tỉnh, Thành ủy, Hội đồng nhân dân Thành phố về phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2025); đẩy mạnh cơ cấu kinh tế gắn xây dựng nông thôn mới theo hướng bền vững; tăng cường huy động, quản lý và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư phát triển; thực hiện hoàn thành công tác lập quy hoạch chung và quy hoạch các phân khu, hoàn thành Quy chế quản lý kiến trúc đô thị Thành phố; phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, xã hội, bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân; tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, công chức, công vụ, nâng cao sự hài lòng của tổ chức,công dân đối với sự phục vụ hành chính; thực hiện tốt các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Quý Mão năm 2023 trên tinh thần vui tươi, tiết kiệm; đảm bảo đạt chỉ tiêu công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023 chất lượng, số lượng; đẩy mạnh tuyên truyền, tạo chuyển biến trong nhận thức của người dân ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông, nhất là trước,trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.

Với quyết tâm thực hiện thắng lợi các chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2023, tạo tiền đề vững chắc cho những năm tiếp theo, các cơ quan, đơn vị và uỷ ban nhân dân các xã, phường đã ký cam kết với Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về thực hiện hiệu quả, đạt và vượt các nhiệm vụ năm 2023.

Dịp này, nhiều tập thể và cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2022 được Uỷ ban nhân dân Thành phố tặng giấy khen.

Đoàn Ti Vi (Ban Tuyên giáo Thành ủy Hồng Ngự)