Xuất bản thông tin

null Tân Hồng: Học tập, quán triệt các Nghị quyết, Kết luận chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khóa XI

Chi tiết bài viết Tin tức

Tân Hồng: Học tập, quán triệt các Nghị quyết, Kết luận chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khóa XI

Từ ngày 28 đến ngày 31/3/2022, Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Tân Hồng phối hợp Trung tâm Chính trị Huyện tổ chức 5 lớp học tập, quán triệt các Nghị quyết, Kết luận chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khóa XI. Lớp học tổ chức bằng hình thức trực tiếp tại Huyện và trực tuyến đến 9 điểm cầu các xã, thị trấn.

Mỗi lớp học được tổ chức trong 1,5 ngày; các cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức được báo cáo viên trình bày những nội dung cốt lõi của các Nghị quyết, Kết luận chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khoá XI. Trong đó, nêu rõ các vấn đề về xây dựng văn hoá và con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tỉnh Đồng Tháp; thực hiện mạnh mẽ chuyển đổi số; phát triển hạ tầng giao thông; tiếp tục thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới gắn Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp; Đề án tái cơ cấu ngành Công nghiệp; đầu tư phát triển kinh tế - xã hội ở các đô thị, khu vực biên giới; công tác Dân vận trong tình mới; nâng cao chất lượng hoạt động đảng bộ xã, phường, thị trấn... Ngoài ra, các báo cáo viên còn chia sẻ những nhiệm vụ, giải pháp của huyện Tân Hồng trong thực hiện các Nghị quyết, Kết luận chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khoá XI…

Việc quán triệt, học tập, giúp các bộ, đảng viên, công chức, viên chức nắm rõ các nội dung quan trọng của Nghị quyết, Kết luận chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh, góp phần đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Kim Lệ