Xuất bản thông tin

null Hội nghị trực tuyến báo cáo viên Trung ương tháng 10 năm 2020

Chi tiết bài viết Tin tức

Hội nghị trực tuyến báo cáo viên Trung ương tháng 10 năm 2020

Sáng ngày 14/10/2020, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị Báo cáo viên Trung ương tháng 10/2020 bằng hình thức trực tuyến đến 250 điểm cầu trên cả nước.

Dự tại điểm cầu tỉnh Đồng Tháp có đồng chí Nguyễn Tôn Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ; đồng chí Lê Thị Kim Loan, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và gần 600 đại biểu dự tại điểm cầu của Tỉnh và 12 điểm cầu huyện, thành phố và Trường Chính trị Tỉnh.

Các đại biểu dự hội nghị được nghe đồng chí Lê Quang Vĩnh, Trợ lý Thường trực Ban Bí thư thông tin chuyên đề: “Kết quả Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII” và “Việc lấy ý kiến góp ý của Nhân dân và tổng hợp ý kiến góp ý của cán bộ, đảng viên và Nhân dân vào dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”; trong đó, nhấn mạnh các nội dung tập trung lấy ý kiến, gồm có: Dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội XIII của Đảng; Dự thảo Báo báo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030; Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; Dự thảo Báo báo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Quyền Vụ trưởng Vụ chính sách đối ngoại, Bộ Ngoại giao thông tin chuyên đề:  “Những vấn đề mới đặt ra và định hướng chính sách đối ngoại trong giai đoạn phát triển mới của đất nước”. Đồng chí Nguyễn Thanh Hải cho biết, thế giới và khu vực châu Á - Thái Bình Dương đang trải qua những biến động mới, chưa từng có từ trước đến nay, đó là: Đại dịch COVID-19; Tình hình suy thoái kinh tế; Cạnh tranh Mỹ-Trung; Thách thức về an ninh; Tình hình chung của khu vực.

Trên cương vị là Chủ tịch ASEAN 2020, Việt Nam cùng các nước thành viên đang hết sức nỗ lực để xây dựng một khu vực hòa bình, hữu nghị và hợp tác, từng bước trở thành một cộng đồng ngày một gắn kết về chính trị, liên kết về kinh tế và sẻ chia trách nhiệm xã hội. Việt Nam cam kết cùng các nước trong và ngoài khu vực duy trì, thúc đẩy hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải ở Biển Đông trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982; tuân thủ các nguyên tắc kiềm chế, tránh các hành động đơn phương làm phức tạp tình hình, giải quyết tranh chấp và khác biệt bằng các biện pháp hòa bình, bao gồm các tiến trình ngoại giao và pháp lý.

Thừa ủy quyền của lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, định hướng tuyên truyền trong thời gian tới, đồng chí Đoàn Văn Báu, Giám đốc Trung tâm Thông tin công tác Tuyên giáo, Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, báo cáo viên, tuyên truyền viên tập trung tuyên truyền 05 nội dung trọng tâm:

Tuyên truyền công tác chuẩn bị, kết quả Đại hội Đảng bộ trực thuộc Trung ương và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tuyên truyền về tình hình quốc tế và công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta, góp phần duy trì môi trường hòa bình, thu hút các nguồn lực cho phát triển, giữ vững chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, và nâng cao hơn nữa vị thế đất nước trên trường quốc.

Tuyên truyền về tình hình kinh tế - xã hội, trong bối cảnh tác động của dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhưng được sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực cố gắng của người dân và cộng đồng doanh nghiệ, nền kinh tế nước ta tiếp tục duy trì tăng trưởng dương.

Tuyên truyền về Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X nhằm cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân phát huy tinh thần thi đua yêu nước để vượt qua mọi khó khăn, thách thức, nắm bắt thời cơ, phấn đấu vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”; đưa phong trào thi đua yêu nước lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân.

Tích cực tuyên truyền phòng, chống Covid-19 để nâng cao nhận thức của người dân trong thực hiện các khuyến cáo của cơ quan chức năng về các biện pháp phòng, chống COVID-19 trong trạng thái bình thường mới...

Thanh Tài