Xuất bản thông tin

null Khai giảng lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo ở cơ sở năm 2022

Chi tiết bài viết Tin tức

Khai giảng lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo ở cơ sở năm 2022

Sáng ngày 29/8/2022, tại Trường Chính trị Tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ phối hợp với Trường Chính trị Tỉnh khai giảng lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo ở cơ sở năm 2022.

Quang cảnh lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo ở cơ sở năm 2022

Tham dự lễ khai giảng có đồng chí Lê Thị Kim Loan, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; đồng chí Nguyễn Văn Định, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; đồng chí Võ Thị Tuyết Hoa, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị Tỉnh và hơn 91 học viên là cán bộ Văn phòng - Tuyên giáo ở xã, phường, thị trấn; chuyên viên ban tuyên giáo (tuyên huấn) huyện uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ.

Phát biểu khai giảng lớp học, đồng chí Lê Thị Kim Loan, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ nhấn mạnh: Công tác tổ chức lớp bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ tuyên giáo ở cơ sở là việc làm vô cùng cần thiết nhằm tuyên truyền, cổ vũ, động viên, phát huy tính chủ động, sáng tạo của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trên địa bàn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị ở cơ sở.

Trong 03 ngày, học viên sẽ được trang bị những những kiến thức và kỹ năng cơ bản về công tác tuyên giáo ở cơ sở hiện nay như: (1) Công tác tham mưu và phối hợp tổ chức triển khai thực hiện công tác tuyên giáo ở cơ sở; (2) Hướng dẫn quy trình nghiên cứu, biên soạn công trình lịch sử theo "Cơ chế đặt hàng" đề tài khoa học và công nghệ; (3) Các kỹ năng: tuyên truyền miệng; viết tin, bài, nắm bắt, định hướng dư luận xã hội và xử lý "điểm nóng"; (4) Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; nhận diện và đấu tranh phản bác thông tin, quan điểm sai trái, thù địch.

Trên cơ sở các nội dung được triển khai tại lớp học, sau khi về địa phương, các học viên có thể vận dụng, sáng tạo, linh hoạt những kiến thức đã học vào thực tiễn công tác, làm tốt vai trò tham mưu cho cấp uỷ trong lãnh đạo, chỉ đạo và định hướng công tác tư tưởng; nhận diện và đấu tranh phản bác thông tin, quan điểm sai trái, thù địch; biên soạn và tuyên truyền lịch sử đảng bộ địa phương… đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác tuyên giáo trong tình hình mới.

Giao Huỳnh