Xuất bản thông tin

null Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị bầu cử tại các địa phương

Chi tiết bài viết Tin tức

Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị bầu cử tại các địa phương

Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Tháp vừa tổ chức 02 đoàn kiểm tra, giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại các huyện Châu Thành, Lai Vung, Tam Nông và thành phố Hồng Ngự.

MTTQ Tỉnh kiểm tra công tác bầu cử tại huyện Châu Thành

Uỷ viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy/Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam Tỉnh Lê Thành Công - Trưởng đoàn 1; Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam Tỉnh Đoàn Thị Nghiệp - Trưởng đoàn 2 cùng các thành viên trực tiếp kiểm tra thực tế Uỷ ban MTTQ Việt Nam các xã: Tân Công Sính (huyện Tam Nông), Phú Hựu (huyện Châu Thành) và phường An Bình B (thành phố Hồng Ngự), thị trấn Lai Vung (huyện Lai Vung); đồng thời, giám sát Uỷ ban bầu cử các huyện Tam Nông, Châu Thành, Lai Vung và thành phố Hồng Ngự.

Qua kiểm tra, giám sát, các địa phương đã thực hiện nghiêm các quy định trong công tác bầu cử; các cấp ủy tập trung chỉ đạo sâu sát, toàn diện, thống nhất từ huyện đến cơ sở; ban hành kịp thời các văn bản và tổ chức thực hiện công tác bầu cử bảo đảm nghiêm túc, đúng quy trình, tiến độ và quy định pháp luật. Ban chỉ đạo bầu cử và Uỷ ban bầu cử các cấp đã thành lập theo đúng quy định; Uỷ ban MTTQ các cấp bám sát các bước trong kế hoạch để kịp thời triển khai, hướng dẫn trong hệ thống tham gia, thực hiện công tác bầu cử. Phối hợp giám sát, kiểm tra, tổ chức thực hiện các nội dung theo đúng tiến độ, kế hoạch, bảo đảm theo luật định. Công tác truyền thông được các tiểu ban tuyên truyền các cấp quan tâm phối hợp thực hiện hiệu quả, thường xuyên, liên tục bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, đặc biệt là việc phát huy vai trò Tổ Nhân dân tự quản trong công tác tuyên truyền bầu cử ở cộng đồng dân cư; thông qua kênh tuyên truyền các nhóm zalo của hệ thống MTTQ và các tổ chức thành viên của Mặt trận. Công tác tổ chức hội nghị cử tri nơi cư trú nhận xét và tín nhiệm những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 được các địa phương phối hợp thực hiện khẩn trương, tích cực.

Tại các địa phương, đoàn kiểm tra, giám sát đã hướng dẫn điều chỉnh một số sai sót cho phù hợp quy định của pháp luật (biên bản hội nghị, thể thức các biểu mẫu báo cáo số liệu, việc lập hồ sơ người ứng cử, cập nhật thông tin...); định hướng tăng cường tuyên truyền về bầu cử bằng nhiều hình thức phù hợp, để cuộc bầu cử trở thành ngày hội và đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong nhân dân; thường xuyên kiểm tra, giám sát, hỗ trợ các xã, phường, thị trấn thực hiện tốt công tác bầu cử; sớm rà soát danh sách cử tri, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết để cuộc bầu cử diễn ra thành công; việc trang trí khánh tiết phải đúng theo hướng dẫn, thể hiện được tính đặc thù của địa phương; chủ động dự báo các tình huống xảy ra để dự trù phương án phát sinh; chú trọng bảo đảm an ninh trật tự, giải quyết khiếu nại, tố cáo; có phương án phòng, chống dịch Covid-19; niêm yết danh sách cử tri và danh sách, tiểu sử người ứng cử ...

Trần Thắng