Xuất bản thông tin

null Bế giảng lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng khóa 24

Chi tiết bài viết Tin tức

Bế giảng lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng khóa 24

Chiều ngày 18/12/2020, Trường Chính trị tỉnh Đồng Tháp tổ chức Lễ bế giảng lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng khóa 24.

Tiến sĩ Nguyễn Phước Dũng, Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị Tỉnh trao Chứng chỉ tốt nghiệp cho học viên

Đến dự Lễ bế giảng có tiến sĩ Nguyễn Phước Dũng, Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị Tỉnh; thạc sĩ Võ Thị Thủy, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị Tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các phòng, khoa của trường và 76 đồng chí học viên lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng khóa 24.

Lớp học được khai giảng vào sáng ngày 26/10/2020, trong thời gian học tập, các học viên đã được nghiên cứu, trao đổi 09 chuyên đề, 03 báo cáo liên quan đến kiến thức, kỹ năng của lãnh đạo, quản lý cấp phòng. Sau khi kết thúc các môn học, Trường Chính trị Tỉnh đã tổ chức cho học viên thi kiểm tra và viết tiểu luận cuối khóa học. Lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng nhằm cập nhật trang bị những kỹ năng cơ bản về công tác quản lý, điều hành, thực hiện chức năng, nhiệm vụ của lãnh đạo quản lý cấp phòng, góp phần nâng cao năng lực của đội ngũ công chức trong tiến trình cải cách hành chính. 

Kết thúc khóa học có 76 học viên được cấp Chứng chỉ tốt nghiệp; trong đó, loại khá là 47 học viên (chiếm tỷ lệ 61.8%), loại trung bình 29 học viên (chiếm tỷ lệ 38.2%).

Phát biểu tại Lễ bế giảng, tiến sĩ Nguyễn Phước Dũng, Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị Tỉnh chúc mừng kết quả đạt được của các học viên; đồng thời, mong muốn các học viên tích lũy, vận dụng kiến thức đã học vào hoạt động thực tiễn tại đơn vị, địa phương đạt hiệu quả cao nhất.

                                                                                                                        M.P