Xuất bản thông tin

null Toàn văn phát biểu bế mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Minh Hoan

Chi tiết bài viết Tin tức

Toàn văn phát biểu bế mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Minh Hoan

Sáng ngày 20 tháng 10 năm 2020, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 chính thức bế mạc. Đồng chí Lê Minh Hoan, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bí thư Tỉnh ủy khóa X có bài phát biểu quan trọng bế mạc Đại hội.

Đồng chí Lê Minh Hoan phát biểu bế mạc Đại hội (Nguồn: Cổng thông tin điện tử Đồng Tháp)

Ban Biên tập Trang Thông tin điện tử Tuyên giáo Đồng Tháp trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu:

Kính thưa:

- Các Đồng chí Lãnh đạo Tỉnh qua các thời kỳ,

- Đồng chí Lê Quốc Phong, Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ;

- Các vị khách quý và các đồng chí đại biểu.

Qua gần 04 ngày làm việc với phương châm "Đoàn kết - Kỷ cương - Dân chủ - Phát triển", Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã hoàn thành các nội dung theo Chương trình đề ra.

Đại hội đã nghiêm túc kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Tỉnh lần thứ X, phân tích những việc làm được, những hạn chế, yếu kém, đồng thời chỉ rõ nguyên nhân, tổng kết bài học kinh nghiệm và có định hướng giải pháp khắc phục với nhiều chiến lược đột phá trong thời gian tới. Đó là những căn cứ quan trọng, là sự đúc kết quý báu để Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khoá XI kế thừa và tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành.

Đại hội đã thông qua 18 chỉ tiêu chủ yếu, với 05 khâu đột phá chiến lược, xác định hệ thống giải pháp đồng bộ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và xây dựng Đảng bộ Tỉnh trong chặng đường năm năm tới. Trong bối cảnh thế giới đầy biến động, bất định, phức tạp và khó lường, những chỉ tiêu chỉ mang tính định hướng, vấn đề là công tác kế hoạch hoá từng năm phải linh hoạt, thích ứng nhanh với yêu cầu, tình hình mới, nắm bắt, chắt chiu và tự tạo ra cơ hội để phấn đấu đạt các chỉ tiêu ở mức cao nhất.

Với tinh thần trách nhiệm cao với đất nước, các đại biểu đã dành nhiều thời gian nghiên cứu, thảo luận, đóng góp, đề xuất nhiều ý kiến tâm huyết vào các dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ XIII.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khoá XI gồm 50 đồng chí và một đồng chí được Bộ Chính trị chỉ định. Đây là những người nhận lãnh trọng trách to lớn của Đảng bộ và Nhân dân giao cho; chịu trách nhiệm trước Trung ương, trước Đại hội, trước Đảng bộ và Nhân dân tỉnh nhà trong việc lãnh đạo tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Tỉnh lần thứ XI, đặc biệt là những quyết sách đã đề ra, góp phần vào tiến trình đưa nước ta, tỉnh ta phát triển nhanh và bền vững. Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khoá XI sẽ tiếp tục quán triệt mục tiêu rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng và Nhân dân; nâng cao khả năng sáng tạo, tư duy chiến lược; đoàn kết, quy tụ và phát huy sức mạnh tập thể hoàn thành đạt mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển của Đảng bộ.

Đại hội đã bầu 18 đại biểu chính thức và 03 đại biểu dự khuyết, tiêu biểu cho ý chí, nguyện vọng của Đảng bộ và Nhân dân Đồng Tháp tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Kính thưa Đại hội,

Các Văn kiện được thông qua tại Đại hội là kết tinh của trí tuệ, hoài bão, khát vọng của Đảng bộ và Nhân dân tỉnh nhà, đánh dấu bước tiến mới của Đảng bộ trong việc vận dụng sáng tạo chủ trương, đường lối đổi mới của Đảng phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, bối cảnh của đất nước và xu thế phát triển của thế giới.

Đại hội đã đồng thuận về nhiệm vụ to lớn của Đảng bộ Tỉnh trong năm năm tới. Đó là: "Xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đưa kinh tế - xã hội phát triển nhanh và bền vững; nâng cao chất lượng sống của nhân dân, xây dựng nền văn hoá và con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo; bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh".

Với những kết quả của Đại hội hôm nay, chúng ta vui mừng báo cáo với Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, với Đảng bộ và Nhân dân tỉnh nhà: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thành công tốt đẹp, mở ra chặng đường phát triển mới cho Đồng Tháp. Đồng thời, chúng ta phải nhận thức sâu sắc rằng, thành công của Đại hội chỉ là bước khởi đầu cho một hành trình dài còn nhiều khó khăn, thách thức phía trước.

Vì vậy, Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân tỉnh nhà luôn thể hiện tinh thần tích cực, chủ động, tiếp tục phát huy truyền thống và phẩm chất tốt đẹp đã truyền qua nhiều thế hệ. Từng tổ chức cơ sở đảng, từng cơ quan, đơn vị, cộng đồng dân cư, doanh nghiệp hãy phát huy tối đa năng lực, nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, thôi thúc tinh thần khởi nghiệp, khát vọng vươn lên của tất cả mọi người, không tự bằng lòng với chính mình, tạo thành sức mạnh tổng hoà thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Tỉnh lần thứ XI.

Để làm tròn bổn phận và sứ mệnh mà Đảng bộ và Nhân dân Tỉnh nhà giao phó, Đại hội đề nghị các cấp uỷ, tổ chức đảng, các đại biểu phải bám sát mục tiêu, chỉ tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp đã được quyết nghị tại Đại hội; khẩn trương triển khai, quán triệt, cụ thể hoá bằng các chương trình, kế hoạch thật thiết thực, dễ hiểu, dễ làm, đồng thời, lắng nghe ý kiến của nhân dân để linh hoạt điều chỉnh đúng với tình hình thực tế, đáp ứng niềm tin, sự kỳ vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân tỉnh nhà.

Kính thưa Đại hội,

Kết quả Đại hội đạt được hôm nay, trước hết là nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, sự hỗ trợ của các Bộ, Ban, Ngành Trung ương. Các đồng chí đã dành cho Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp sự quan tâm nhiệt thành và tình cảm ân cần. Đại hội xin bày tỏ lời cảm ơn chân thành đối với đồng chí Phạm Minh Chính, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã đến dự và phát biểu chỉ đạo, cùng sự quan tâm, tham dự của đại diện lãnh đạo các cơ quan Trung ương và tất cả các vị khách quý!

Thành công của Đại hội là thành quả của quá trình làm việc nghiêm túc, trách nhiệm của đại biểu Đại hội, đồng thời, nhờ sự chuẩn bị chu đáo của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khoá X và kết quả tốt đẹp từ đại hội đảng bộ các cấp trong Tỉnh; là sự đóng góp tâm huyết, trách nhiệm, trí tuệ của các đồng chí lãnh đạo Tỉnh qua các thời kỳ, của nhân sĩ, trí thức, doanh nhân, chức sắc tôn giáo và nhân dân tỉnh nhà. Đó là kết quả của việc phát huy trí tuệ tập thể, tinh thần đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm trong suốt quá trình chuẩn bị và tổ chức Đại hội.

Đại hội trân trọng cảm ơn những đóng góp to lớn của các đồng chí lãnh đạo Tỉnh qua các thời kỳ; đặc biệt là đồng chí Nguyễn Tôn Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Đồng Tháp khoá X; đồng chí Nguyễn Văn Dương, Phó Bí thư Tỉnh uỷ khoá X, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp; các đồng chí Trần Anh Dũng, Nguyễn Thanh Hùng, Châu Hồng Phúc, Lê Hoàng Tam, Đặng Thị Mỹ Cẩm, Nguyễn Minh Thuấn, Nguyễn Hồng Hải - các Uỷ viên, nguyên Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ khoá X cùng các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khoá X nghỉ hưu hoặc không tái cử. Các đồng chí đã cùng tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khoá X lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng những cơ chế, chính sách, đề án mang tính chiến lược, những nhiệm vụ trọng tâm, làm tiền đề quan trọng cho sự phát triển mạnh mẽ của Đồng Tháp trong nhiệm kỳ qua và cho giai đoạn mới. Các đồng chí đã hết lòng đóng góp công sức và quan tâm chăm lo đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ kế nhiệm tiếp tục gánh vác trọng trách lãnh đạo tỉnh nhà. Thay mặt Đại hội, kính chúc các đồng chí luôn mạnh khoẻ, hạnh phúc, thành công. Đại hội mong rằng, sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, chia sẻ, động viên, đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm của các đồng chí cho Đảng bộ và Tỉnh nhà trong thời gian tới.

Đại hội xin chúc mừng đồng chí Lê Quốc Phong, Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng được tín nhiệm vào vị trí Bí thư Tỉnh uỷ khoá XI. Với tầm nhìn lãnh đạo năng động, kiến thức, kinh nghiệm công tác thực tiễn phong phú của đồng chí, cùng với sự ủng hộ, hỗ trợ của Đảng bộ và Nhân dân Tỉnh nhà, chắc chắn rằng, Đồng Tháp - Đất Sen Hồng thân yêu của tất cả chúng ta sẽ tiếp tục phát triển bền vững, thịnh vượng và trù phú.

Đại hội nhiệt liệt biểu dương và trân trọng cảm ơn các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân tỉnh nhà đã đóng góp ý kiến vào các Văn kiện trình Đại hội, tạo cơ sở quan trọng cho thành công của Đại hội hôm nay.

Đại hội biểu dương và trân trọng cảm ơn tất cả cán bộ, đảng viên, nhân viên các cơ quan, đơn vị, sĩ quan, chiến sĩ các lực lượng vũ trang đã tận tụy và thầm lặng đóng góp công sức cho công tác phục vụ Đại hội. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương đến theo dõi và kịp thời đưa tin về Đại hội.

Kính thưa tất cả các đồng chí,

Trong cảm xúc hoàn thành công việc được giao phó và chuẩn bị đảm trách vị trí công tác mới, tôi xin có đôi lời gửi gắm những tình cảm, chia sẻ những suy nghĩ, trăn trở về sự phát triển của quê hương Đồng Tháp Sen Hồng chúng ta. Hơn 35 năm trải qua các cương vị công tác khác nhau, trong đó, có 06 năm giữ chức vụ Bí thư Tỉnh uỷ, tôi xin gửi lời cám ơn chân thành đến Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân Đồng Tháp đã hỗ trợ, ủng hộ, trao cho tôi cơ hội rèn luyện, phấn đấu, trưởng thành và cống hiến. Qua thời gian dài gắn bó, có những lúc tôi không xem mình là một Bí thư Tỉnh uỷ, một người lãnh đạo, mà luôn trân trọng các đồng chí như những cộng sự gần gũi, những người bạn đồng hành thiết thân. Cùng nhau, chúng ta vươn đến những điều mới mẻ, tốt đẹp trong công việc và cuộc sống. Cùng nhau, chúng ta trăn trở, nặng lòng khi guồng máy vận hành thiếu hoà hợp. Cùng nhau, chúng ta hoà chung niềm vui hạnh phúc khi đạt được những cột mốc mới, những ý tưởng được hiện thực hoá thành công.

Tôi luôn tâm niệm rằng, mỗi đồng chí, mỗi người dân là một viên đá quý đã góp phần tạo dựng nền tảng vững chắc, đầy màu sắc cho quê hương và cho cá nhân tôi trong thời gian qua và mãi mãi về sau. Giây phút xúc động này, tôi xin gửi lời tri ân sâu sắc đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, cộng đồng doanh nghiệp, các bạn thanh niên khởi nghiệp, và người dân Tỉnh nhà vì tinh thần đoàn kết trong cuộc sống, tận tuỵ trong công việc, vì ý chí không ngại khó trong sản xuất, kinh doanh, vì thái độ sống dấn thân, tích cực và hết mình. Những hình ảnh thân thương của từng người một, những kỷ niệm đáng nhớ cùng các đồng chí luôn là hành trang vô giá theo suốt tôi trong hành trình sắp tới.

"Chén trong sóng có ngày còn khua". Trong quá trình cộng tác, giữa tôi và từng đồng chí, chắc khó tránh khỏi đã có không ít lần "khua"? Ngẫm nghĩ kỹ, chắc chắn tôi đã từng có lần cư xử không phải với đồng chí này, từng mắc phải lỗi lầm nào đó với đồng chí khác, khi thì cau có, khi thì lớn tiếng, khi thì bức xúc, khi thì hiểu lầm, khi thì vô tình... "Nóng ruột với công việc", tuyệt đối không phải lý do để biện minh cho những thiếu sót đó. Tận đáy lòng mình, cho tôi gửi những lời xin lỗi chân thành nhất đến từng đồng chí vì những gì tôi đã làm có thể khiến các đồng chí bị tổn thương, bị ức chế, bị phiền muộn. Con người chúng ta vốn dĩ là vậy, lúc ở gần nhau thì nhiều khi không để ý, dễ làm mất lòng nhau, đến khi xa nhau rồi, mới thấy tiếc nuối, mới thấy ân hận, mới thấy trân quý phút giây cận kề. Tôi cũng như vậy!

Nhà bác học Einstein đã đúc kết: "Sự hiểu biết của con người tỷ lệ nghịch với cái tôi của con người. Sự hiểu biết càng rộng thì cái tôi càng nhỏ lại". Tôi muốn nhắc đến điều đó để mỗi người chúng ta không ngừng học hỏi, tìm kiếm tri thức mới trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Một khi cái tôi trong mỗi người nhỏ lại, chúng ta dần xích lại gần nhau, dễ dàng làm việc cùng nhau, chung sống cùng nhau, thông cảm cho nhau, hoà hợp với nhau, vì một mục đích chung là sự phát triển của quê hương, xứ sở.

Kính thưa tất cả các đồng chí,

Không tự mãn với những kết quả đạt được, không tự bằng lòng với chính mình, mỗi người dân đến mỗi đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức cần tích cực thể hiện tính chủ động, sáng tạo, hun đúc tinh thần tự lực, tự cường của cả hệ thống chính trị Tỉnh nhà, hướng tới một xã hội chú trọng việc tạo dựng các giá trị tự tin, tự chủ, hợp tác, hài hoà, thích ứng tốt hơn với sự thay đổi không ngừng. Đấy là giá trị cốt lõi dần được tạo dựng, lan toả từ các mô hình Tự quản Cộng đồng, Hội quán. "Nhà nước nhỏ - xã hội lớn", một khi đã kích hoạt vai trò chủ thể của người dân, thì sức sáng tạo của toàn xã hội càng thêm mãnh liệt, bồi đắp bằng nguồn vốn văn hoá, nguồn vốn xã hội vô giá mà những thước đo dựa trên những nhận diện hữu hình khó lòng lượng hoá được. Do vậy, Đảng bộ Tỉnh cần nhất quán quan điểm lãnh đạo sâu sát và toàn diện của cấp uỷ để định hướng, phát huy hiệu quả, vai trò, ý nghĩa của các thiết chế cộng đồng, quản trị địa phương, để mỗi người dân nhận ra, hiểu rõ vị thế quan trọng và bổn phận lớn lao của chính bản thân mình đối với quê hương, xứ sở.

Mặt bằng phát triển chung của Tỉnh đã có nhiều khởi sắc, nhưng không thể phủ nhận những hạn chế, thiếu thốn. "Thắp lên ngọn đuốc, hơn là chỉ ngồi hờn trách bóng đêm", thay vì trông đợi vào sự quan tâm, hỗ trợ từ cấp trên, các địa phương, cơ quan, đơn vị cần mạnh dạn thể hiện tinh thần dấn thân, tự lực, tự chủ tìm kiếm cơ hội, biết tự đặt ra những câu hỏi và tự mình tìm câu trả lời bằng các giải pháp dựa trên điều kiện thực tế và khả năng phù hợp. Có người còn cho rằng: "mọi vấn đề dù phức tạp, khó khăn đến đâu, vốn đã có sẵn những giải pháp, vấn đề là chúng ta có chịu khó tìm ra nó hay không mà thôi". Ông bà ta truyền miệng câu từ dân dã đầy ngụ ý "gói ghém", "liệu cơm gắp mắm", nếu chịu khó tìm tòi, quan sát, cân đối khéo léo các nguồn lực, vận dụng cách làm sáng tạo, linh hoạt thì vẫn luôn có đáp án mới cho những vấn đề tưởng chừng quen thuộc, vẫn còn những phần việc có thể làm tốt hơn, đơn giản hơn, hiệu quả hơn.

Vì thương nên hiểu, càng hiểu càng thương. Vì thương mến, gắn bó với vùng đất này, nên các đồng chí càng gần gũi, càng thông hiểu tình hình, đặc điểm, điều kiện địa phương; càng tiếp cận thực tế, càng nhận diện chính xác, tường tận vấn đề, các đồng chí càng đau đáu, trăn trở về sự phát triển của quê hương, xứ sở mình. Vì thế, tôi tin rằng, không có khó khăn, trở ngại khách quan nào có thể cản bước các đồng chí - những cán bộ, đảng viên ưu tú, trách nhiệm, năng động, sáng tạo, thấm đẫm nghĩa tình Đất Sen Hồng. Vấn đề là các đồng chí cần hiểu rõ ý nghĩa, giá trị công việc mình đang làm, xác định chính cấp mình sẽ làm được gì, làm bằng cách nào, tại sao mình không làm được. Trước khi phản ảnh, đề xuất một vấn đề gì đó hoặc đề nghị sự hỗ trợ từ cấp trên, các đồng chí phải tự hỏi rằng, đó có phải là nhiệm vụ của cấp mình không, mình đã chủ động xem xét thấu đáo, tìm kiếm các giải pháp khả thi chưa, đã thực sự làm hết sức mình chưa? Tôi nói điều này vì cảm nhận các đồng chí đôi khi còn cho rằng, đó không phải trách nhiệm của chính mình, hoặc là chuyện của ai khác, của ngành nào khác, chứ không phải phần việc của mình, cấp mình, ngành mình, nên dễ dẫn đến tâm lý trông chờ, đùn đẩy lên cấp trên, cho ngành kia, địa phương khác. Người ta nhắc nhở nhau "nước xa không cứu được lửa gần" là vì vậy.

Năm năm - một chặng đường. Từ những phác thảo ban đầu, "Giấc mơ Sen" dần được hiện thực hoá từ bàn tay, khối óc, con tim của gần một triệu bảy con người nghĩa tình, năng động, sáng tạo, kiên trì hành trình tạo dựng hình ảnh hoa Sen tươi tắn những giá trị hữu hình, thuần khiết những giá trị vô hình. một chặng đường mới tiếp nối vừa được mở ra, hứa hẹn nhiều dấu mốc chinh phục mới. Chiếc gậy tiếp sức vừa được chuyển giao cho những người chạy mới trên hành trình mới. Hành trình mới sẽ có nhiều thử thách mới, nhiều áp lực mới, nhiều trở ngại mới, và cả nhiều vinh quang mới.

Nên nhớ rằng: "nếu biển lặng thì ai cũng là hoa tiêu giỏi cả". "Ngoài kia gió đang thổi", chúng ta không chạy một mình, mà còn nhiều người khác cũng đang lấy đà, tăng tốc và vượt lên. Chúng ta không thể tụt lại phía sau, ngược lại còn phải mượn sức gió để vượt lên phía trước. Để tiếp nối kỳ tích cần có những con người nhiệt huyết, thấm nhuần tinh thần "thuần khiết như hồn Sen", đủ trí tuệ, tầm nhìn cũng như giải pháp để thực hiện; vững tin và kiên định vào "Con đường Sen" đã lựa chọn, biết phát huy nền tảng mà từng nhiệm kỳ trước đã vun bồi, cùng nhau viết tiếp "Giấc mơ Sen". Đó là thôi thúc trong trái tim mỗi người, mỗi người không chỉ cố hết sức chạy mà phải dốc sức chạy, chạy không chỉ bằng những guồng chân khoẻ khoắn mà bằng sự thông minh, bằng cảm xúc dạt dào, bằng tình yêu vô bờ bến với quê hương, xứ sở. Đó là những kỳ vọng mà người dân tin gửi vào những người chạy mới. Đó là lúc những người chạy mới không chỉ nghĩ về quyền lợi, thành tích cá nhân mình, mà luôn hướng đến sự hài lòng, niềm hạnh phúc cho gần một triệu bảy người dân Đất Sen Hồng.

"Quê hương nếu ai không nhớ, sẽ không lớn nổi thành người". Con đường ngắn nhất kết nối trái tim đến trái tim. Chúng ta dù ở đâu, đang an cư lạc nghiệp ngay tại mảnh đất này hay công tác nơi phương xa đều nhớ về quê hương còn bao bộn bề trên hành trình vươn đến thịnh vượng. Mà không chỉ là nhớ, mà phải tự nhủ, phải đau đáu, phải trăn trở rằng mình đã làm được việc gì, đang làm được việc gì, và sẽ làm được việc gì tiếp nữa cho quê hương thân thương này. Đó không đơn thuần là trách nhiệm, là nghĩa vụ, mà hơn hết, là niềm tự hào, là bổn phận của mỗi người con, mỗi công dân Đất Sen Hồng với quê hương, xứ sở thân yêu của mình

Kính thưa quý khách dự, các đồng chí đại biểu cùng tất cả các đồng chí!

Với niềm phấn khởi và tin tưởng vào tương lai tươi sáng của đất nước, của quê hương, vào ngày mai trù phú, đáng sống của "Đồng Tháp - Đất Sen Hồng", thay mặt Đoàn Chủ tịch, tôi xin tuyên bố bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Kính chúc các vị khách quý, các đồng chí đại biểu và tất cả các đồng chí luôn mạnh khoẻ, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn và kính chào!