Xuất bản thông tin

null Ban Thường vụ Huyện uỷ Cao Lãnh gặp gỡ cán bộ chủ chốt đầu năm 2022

Chi tiết bài viết Tin tức

Ban Thường vụ Huyện uỷ Cao Lãnh gặp gỡ cán bộ chủ chốt đầu năm 2022

Ban Thường vụ Huyện ủy Cao Lãnh vừa tổ chức gặp gỡ cán bộ chủ chốt năm 2022, trên 65 đồng chí là Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện, thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân Huyện, bí thư đảng uỷ, chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã, thị trấn tham dự.

Quang cảnh buổi gặp gỡ

Tại buổi gặp gỡ, Ban Thường vụ Huyện uỷ thông tin và định hướng công tác phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng năm 2022 và có 18 lượt ý kiến phát biểu, đặt câu hỏi được Ban Thường vụ Huyện uỷ trao đổi liên quan đến Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và nâng chất Huyện nông thôn mới; Công tác chuẩn bị đại hội chi bộ trực thuộc Đảng uỷ cơ sở; Công tác tuyển quân; Cải cách hành chính; Xuất khẩu lao động; Tình hình học sinh trở lại lớp sau dịch Covid-19; Hoạt động Hội quán, Tổ nhân dân tự quản và những vấn đề có liên quan đến công tác phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng năm 2022.

Buổi gặp gỡ, trao đổi giúp cán bộ chủ chốt Huyện hiểu rõ hơn tình hình hoạt động của Huyện thời gian qua, làm cơ sở tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ được giao trong thời gian tới; đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII Đảng bộ Huyện. Buổi gặp gỡ, trao đổi nhằm thông tin nhanh đến cán bộ, đảng viên tình hình tổ chức Tết Nguyên đán năm 2022; tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp khẩn trương triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra ngay từ đầu năm 2022; qua đó lắng nghe, giải đáp, định hướng nhiệm vụ và kịp thời chỉ đạo giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh từ cơ sở.

Dịp này, Ban Thường vụ Huyện uỷ đã chứng kiến lễ ký cam kết hành động thực hiện nhiệm vụ năm 2022 của thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân Huyện và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã, thị trấn, cùng với những chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể, thiết thực, với quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của ngành, địa phương, đơn vị và góp phần vào việc thực hiện nhiệm vụ chung của Huyện ủy, Uỷ ban nhân dân Huyện.

Thu Hồng - BTGHU Cao Lãnh