Xuất bản thông tin

null Tháp Mười: Xã Thạnh Lợi tập trung triển khai thực hiện thí điểm mô hình “Người nông dân chuyên nghiệp”

Chi tiết bài viết Tin tức

Tháp Mười: Xã Thạnh Lợi tập trung triển khai thực hiện thí điểm mô hình “Người nông dân chuyên nghiệp”

Ngày 28/10, tại ấp 4 xã Thạnh Lợi diễn ra Hội nghị triển khai thực hiện thí điểm mô hình phấn đấu trở thành “Người nông dân chuyên nghiệp”. Ông Lê Minh Thọ, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Xã chủ trì Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị

Hội nghị do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Thạnh Lợi, huyện Tháp Mười phối hợp với các ngành, đoàn thể xã tổ chức; có 36 đại biểu là thường trực cấp ủy, UBND xã, các ban ngành, đoàn thể xã, ấp, tổ nhân dân tự quản, tổ hợp tác, hợp tác xã trên địa bàn Xã dự.

Tại Hội nghị, thay mặt Ban Thường trực, ông Lê Minh Thọ, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã đã thông qua Kế hoạch của Ban Thường vụ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã về triển khai thực hiện thí điểm mô hình phấn đấu trở thành “Người nông dân chuyên nghiệp” trên địa bàn xã Thạnh Lợi; thông qua Quyết định thành lập Ban Vận động của xã và Kế hoạch phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong Ban Vận động. Đồng thời lựa chọn ấp 4 làm địa bàn thực hiện thí điểm mô hình. Qua triển khai, phát động có 09 hộ dân tự nguyện đăng ký tham gia thực hiện mô hình, với diện tích hơn 50 ha đất sản xuất lúa giống chất lượng cao. Các hộ dân tham gia cơ bản đáp ứng đủ các tiêu chí do Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huyện ban hành.

Mô hình thí điểm ở ấp 4 được tiến hành thực hiện trong năm 2020 (chủ yếu là vụ lúa Đông Xuân), sau đó được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã đánh giá, rút kinh nghiệm vào cuối năm để tham mưu cho cấp ủy, UBND xã định hướng chỉ đạo nhân rộng trong năm 2021 và những năm tiếp theo.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Hứa Thái Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND Xã đề nghị Ban Thường trực UBMTTQVN Xã làm tốt công tác chủ trì, tham mưu và phối hợp với các ngành, đoàn thể có liên quan, tập trung thường xuyên xuống địa bàn hỗ trợ từng hộ dân tham gia mô hình, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, vướng mắc để tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo tháo gỡ, đảm bảo mô hình đạt được thắng lợi cao nhất, đem lại lợi nhuận tốt nhất cho người dân, làm chuyển biến rõ nét từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy làm kinh tế nông nghiệp, góp phần thực hiện thắng lợi Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của Tỉnh.

Minh Thọ