Xuất bản thông tin

null Ủy ban nhân dân Tỉnh làm việc với huyện Tân Hồng về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2022

Chi tiết bài viết Tin tức

Ủy ban nhân dân Tỉnh làm việc với huyện Tân Hồng về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2022

Vừa qua, Đoàn công tác của Ủy ban nhân dân Tỉnh do đồng chí Huỳnh Minh Tuấn, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND Tỉnh làm Trưởng đoàn tổ chức làm việc với UBND Huyện Tân Hồng triển khai về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. Cùng tham dự với Đoàn có đồng chí Trần Văn Cường, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Trước khi làm việc với lãnh đạo huyện Tân Hồng, Đoàn công tác của Ủy ban nhân dân Tỉnh tổ chức khảo sát thực tế tại các bãi rác thải trên địa bàn Huyện; vị trí cụm dân cư Dinh Bà, Dự án Xây dựng kho lạnh và nhà máy chế biến thuỷ sản TH3 của Công ty Cổ phần 3 Đời Tân Hồng tại xã Tân Công Chí và xã Tân Hộ Cơ.

Kết thúc buổi khảo sát thực tế, Đoàn tổ chức làm việc trực tiếp với UBND Huyện Tân Hồng. Theo đó, đồng chí Huỳnh Minh Tuấn, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND Tỉnh ghi nhận, đánh giá cao kết quả Huyện đạt được trong thời gian qua. Nổi bật: Các hoạt động sản xuất, kinh doanh được phục hồi; thu ngân sách trên địa bàn đạt 66%; địa phương đã triển khai nhiều hoạt động quảng bá, kêu gọi đầu tư ở các khu kinh tế biên giới và một số khu vực của địa phương. Các xã nông thôn mới được tăng cường chỉ đạo thực hiện; an sinh xã hội được quan tâm; an ninh tuyến biên giới được đảm bảo.

Ngoài ra, đồng chí Phó Chủ tịch UBND Tỉnh yêu cầu địa phương xây dựng lộ trình và các giải pháp đồng bộ trong phát triển kinh tế - xã hội; hoàn thiện chất lượng, mẫu mã sản phẩm OCOP của địa phương; quản lý chặt chẽ việc khai thác đất công; phối hợp Ban Quản lý khu Kinh tế quản lý tốt đất công tại khu kinh tế, bảo đảm không bị lấn chiếm; phối hợp với Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 959 thực hiện phát triển kinh tế, xã hội của địa phương; thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng để đảm bảo đúng tiến độ các công trình đang thi công; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng; hỗ trợ các doanh nghiệp hoạt động để phục hồi sản xuất kinh doanh sau dịch Covid-19; có chính sách kêu gọi đầu tư và đồng hành cùng với nhà đầu tư trong phát triển kinh tế, giải quyết công ăn việc làm cho lao động địa phương…

Kim Lệ - Chí Dũng