Xuất bản thông tin

null Khai giảng lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo cơ sở năm 2020

Chi tiết bài viết Tin tức

Khai giảng lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo cơ sở năm 2020

Sáng ngày 28/9, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ phối hợp với Trường Chính trị Tỉnh tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo cơ sở năm 2020 cho các học viên là chuyên viên ban tuyên giáo huyện uỷ, thị uỷ, thành uỷ và cán bộ văn phòng - tuyên giáo ở đảng uỷ xã, phường, thị trấn.

Quang cảnh Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo cơ sở năm 2020

Đồng chí Kiều Thế Lâm, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đến dự và phát biểu khai giảng. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Phước Dũng, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Đồng Tháp, các đồng chí là lãnh đạo các phòng chuyên môn Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ và Trường Chính trị Tỉnh.

Lớp bồi dưỡng có 80 học viên, đây là lớp đầu tiên được tập huấn bồi dưỡng sau đại hội đảng bộ cấp cơ sở. Trong thời gian 03 ngày, từ ngày 28/9 đến ngày 30/9/2020, các học viên sẽ nghiên cứu, học tập 06 chuyên đề: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công tác tuyên giáo ở cơ sở; Công tác giáo dục lý luận chính trị và giáo dục truyền thống cách mạng ở cơ sở; Công tác tuyên truyền, cổ động ở cơ sở và kỹ năng tuyên truyền miệng; Công tác văn hoá, văn nghệ ở cơ sở; Công tác nắm bắt dư luận xã hội và xử lý tình huống có vấn đề, “điểm nóng” ở cơ sở và Công tác khoa giáo ở cơ sở.

Đồng chí Kiều Thế Lâm, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ phát biểu khai giảng lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo cơ sở năm 2020

Phát biểu tại Lễ khai giảng, đồng chí Kiều Thế Lâm, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ nhấn mạnh: “Công tác tuyên giáo ở cơ sở là nhiệm vụ rất quan trọng trong công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng. Vì vậy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo ở cơ sở là việc làm thường xuyên của các cấp uỷ đảng”.

Qua lớp bồi dưỡng, các học viên sẽ vận dụng những kiến thức vào hoạt động thực tiễn để làm tốt vai trò tham mưu cho cấp uỷ trong lãnh đạo, chỉ đạo và định hướng công tác tư tưởng ở cơ sở, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng trong tình hình mới.

Giao Huỳnh