Xuất bản thông tin

null Đồng Tháp: Thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, quy định, kết luận của Trung ương

Chi tiết bài viết Tin tức

Đồng Tháp: Thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, quy định, kết luận của Trung ương

Chiều 22/9, tại thành phố Cao Lãnh (Đồng Tháp), Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng do ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương làm Trưởng đoàn đã tổ chức hội nghị thông qua dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp.

Đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương trình bày dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra của Đoàn Kiểm tra

Tại hội nghị, ông Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Trưởng Đoàn kiểm tra đã trình bày dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra của Đoàn. Từ ngày 23 - 25/8, Đoàn tổ chức kiểm tra một số đơn vị, tổ chức đảng thuộc Tỉnh ủy Đồng Tháp, gồm: Ban Thường vụ Huyện ủy Cao Lãnh, Ban Thường vụ Huyện ủy Tháp Mười, Ban Thường vụ Thành ủy Sa Đéc, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp, Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp.

Nội dung kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Quy định số 08 của Ban Chấp hành Trung ương quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; Quy định số 37 của Ban Chấp hành Trung ương quy định về những điều đảng viên không được làm; Kết luận 21 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, ngăn chặn, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Kế hoạch 03 của Bộ Chính trị về thực hiện Kết luận 21.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp đã chuẩn bị công phu, nghiêm túc Báo cáo tự kiểm tra. Đoàn công tác đã tiến hành kiểm tra, xác minh tại 5 tổ chức đảng trực thuộc và thu thập tài liệu, xây dựng dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra. Trong suốt quá trình, Đoàn Kiểm tra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp và các cấp ủy thực hiện nghiêm quy trình kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Theo dự thảo báo cáo, nhìn chung, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp và cấp ủy các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4, Quy định 08, Quy định 37, Kết luận 21, Kế hoạch 03, tạo bước chuyển tích cực trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền, sức chiến đấu của tổ chức đảng, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp, các cấp ủy và cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ tỉnh đã nhận thức sâu sắc hơn về nguy cơ suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, về những điều đảng viên không được làm; ý thức rõ hơn trách nhiệm tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất của cán bộ, đảng viên. Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cấp ủy các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả; đã chỉ đạo rà soát, từng bước hoàn thiện cơ chế kiểm tra, giám sát, kiểm soát việc thực thi quyền lực…

Để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4, Quy định số 08, Quy định số 37, Kết luận số 21, Kế hoạch số 03, trong thời gian tới, Đoàn kiểm tra đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu. Đó là tiếp tục nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, tổ chức thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, quy định, kết luận, kế hoạch nói trên; kiên trì thực hiện mục tiêu xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”.

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cần tiếp tục quan tâm đổi mới, nâng cao chất lượng công tác chính trị, tư tưởng, tự phê bình và phê bình; đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, lề lối làm việc ở các cơ quan lãnh đạo của Đảng từ tỉnh đến cơ sở; rà soát, sửa đổi, ban hành mới, hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm tạo động lực phấn đấu, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong cho biết, hầu hết các vấn đề nêu trong dự thảo Báo cáo của Đoàn kiểm tra đều đúng với thực tiễn của Đồng Tháp. Qua kiểm tra sẽ giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy có điều chỉnh nội dung, phương thức lãnh đạo, điều hành trong thời gian tới. Đồng Tháp sẽ sớm có kế hoạch khắc phục những hạn chế, những nội dung Đoàn kiểm tra đã chỉ ra; tiếp tục phối hợp tốt với Đoàn kiểm tra nhằm sớm hoàn chỉnh các nội dung, hoàn thiện Báo cáo kết quả kiểm tra để báo cáo Ban Bí thư.

Theo Nhựt An (TTXVN)