Xuất bản thông tin

null Tích cực tuyên truyền kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chi tiết bài viết Tin tức

Tích cực tuyên truyền kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đó là một trong những nội dung được định hướng tuyên truyền tại Hội nghị Báo cáo viên cấp tỉnh tháng 10/2020. Đồng chí Lê Thị Kim Loan, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ chủ trì Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị

Hội nghị diễn ra vào sáng ngày 27/10, tại Hội trường B, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, được trực tuyến đến các điểm cầu huyện, thành phố trong Tỉnh, với gần 750 đại biểu tham dự. Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo viên triển khai các chuyên đề về tình hình thế giới thời gian gần đây và thông tin kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Theo đó, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra từ ngày 17 đến ngày 20 tháng 10 năm 2020 với Chủ đề Đại hội: Xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đưa kinh tế - xã hội phát triển nhanh và bền vững; nâng cao chất lượng sống của Nhân dân; xây dựng nền văn hóa và con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo; bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh”. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp khoá XI là 51 đồng chí, đồng chí Lê Quốc Phong, Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được tín nhiệm bầu làm Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Tháp với số phiếu tuyệt đối (51/51 phiếu). Đồng chí Phan Văn Thắng, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Tỉnh và đồng chí Phạm Thiện Nghĩa, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Tỉnh đắc cử Phó Bí thư Tỉnh uỷ khóa XI…

Định hướng công tác tuyên truyền tháng 11, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lê Thị Kim Loan đề nghị các cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên tiếp tục tuyên truyền các sự kiện, các ngày lễ, kỷ niệm lớn của đất nước và của Tỉnh như: tuyên truyền kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025; kết quả phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ những tháng còn lại năm 2020 của cả nước, của Tỉnh và địa phương; công tác phòng, chống thiên tai, lụt bão, tình trạng đuối nước ở trẻ em, nhất là vào mùa mưa lũ; tuyên truyền kết quả triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, nhất là những điểm sáng về xây dựng nông thôn mới.... Công tác tuyên truyền cần nêu bật những giá trị tuyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, của Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Đồng Tháp, từ đó, phát huy tích cực tính năng động, sáng tạo, đổi mới về nhận thức, dám nghĩ, dám làm.

Thanh Tài