Xuất bản thông tin

null Thành phố Hồng Ngự: Tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội năm 2021

Chi tiết bài viết Tin tức

Thành phố Hồng Ngự: Tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội năm 2021

Trong năm 2020, Thị xã Hồng Ngự được Trung ương công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, chính thức trở thành Thành phố trực thuộc Tỉnh. Như vậy, Đồng Tháp là tỉnh đầu tiên trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long có 03 thành phố trực thuộc Tỉnh. Năm 2021 là năm khởi động triển khai thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội III Đảng bộ Thành phố và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025.

Thành phố Hồng Ngự tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội

Trong năm 2020, mặc dù phải chịu ảnh hưởng tác động của biến đổi khí hậu, tình hình dịch bệnh Covid-19, các mặt hàng thiết yếu và là thế mạnh của Thành phố xuống thấp, khó tiêu thụ… Nhưng với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của cấp uỷ, chính quyền từ Thành phố đến cơ sở, đã tổ chức thực hiện Chương trình hành động 2020 của Đảng bộ đạt nhiều kết quả quan trọng: Có 09/15 chỉ tiêu đạt và vượt so với kế hoạch; tình hình kinh tế - xã hội phát triển ổn định, đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của Nhân dân được nâng lên, hạ tầng, diện mạo, cảnh quan đô thị, nông thôn thay đổi và phát triển hơn trước; quan tâm thực hiện tốt lĩnh vực văn hoá - xã hội; quốc phòng, an ninh được giữ vững, duy trì tốt công tác đối ngoại; công tác xây dựng Đảng được chú trọng, hệ thống chính trị hoạt động hiệu quả...

Ngay sau việc lãnh đạo tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025, các cấp uỷ đã khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết đại hội. Cũng trong năm 2020, Thị xã Hồng Ngự được Trung ương công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, 02 xã An Bình A và An Bình B lên Phường; Thị xã Hồng Ngự lên Thành phố trực thuộc Tỉnh. Như vậy, Đồng Tháp là tỉnh đầu tiên trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long có 03 thành phố trực thuộc Tỉnh.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ vẫn còn một số hạn chế: có 06/15 chỉ tiêu chưa đạt (tổng mức bán lẽ hàng hoá - dịch vụ; tổng thu ngân sách trên địa bàn; tổng chi ngân sách địa phương; tỷ lệ lao động qua đào tạo; xuất khẩu lao động; kết nạp đảng viên); lãnh đạo triển khai thực hiện một số công trình, dự án trọng điểm còn chậm, kéo dài; công tác quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng, quản lý đất công có mặt thiếu chặt chẽ; thu nợ ngân sách đạt thấp, nhất là nợ cụm tuyến dân cư. Kỷ luật, kỷ cương của một số cơ quan, đơn vị quản lý nhà nước có mặt còn hạn chế. Công tác tuyên truyền, vận động, định hướng và giúp nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với thị trường, có giá trị kinh tế cao chưa được quan tâm đúng mức. Tình hình tội phạm ma tuý, tệ nạn xã hội, trộm cắp, đánh nhau, cố ý gây thương tích từng lúc, từng nơi vẫn còn xảy ra. Chất lượng sinh hoạt của một vài chi bộ, đảng bộ chưa cao; phương pháp tuyên truyền, vận động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội có lúc, có nơi chưa đổi mới…

Để thực hiện đạt và vượt các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ III và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025, Đảng bộ Thành phố Hồng Ngự đề ra các nhiệm vụ trọng tâm cho năm 2021, đó là:

Về mục tiêu:Tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, gắn với thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm và nhiệm vụ đột phá mà Nghị quyết Đại hội lần thứ III Đảng bộ Thành phố và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ XI đề ra, trọng tâm là phát triển lĩnh vực thương mại - dịch vụ và phát triển đô thị, kinh tế biên giới làm khâu đột phá. Phấn đấu sớm hoàn thiện các tiêu chí đô thị loại III và tiếp cận một số tiêu chí đô thị loại II. Phát triển nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị. Xây dựng chính quyền trong sạch, năng động, tận tuỵ phục vụ nhân dân. Đảm bảo quốc phòng - an ninh. Xây dựng Đảng đoàn kết, vững mạnh. Nâng cao hiệu quả công tác Dân vận, phát huy sức mạnh của khối đoàn kết toàn dân. Xây dựng Thành phố Hồng Ngự “Năng động - văn minh - an toàn - thân thiện”.

Về nhiệm vụ trọng tâm: (1). Hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án nâng cấp Đường ĐT841 và xây dựng mới cầu Sở Thượng 2 thuộc địa bàn phường An Thạnh và An Lạc; (2). Hoàn thành công tác lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 dự án kè chống sạt lở kênh Hồng Ngự - Vĩnh Hưng, tiến hành thi công giai đoạn một; (3). Hoàn thành công tác bồi thường dự án Khu đô thị Bắc An Thành và thi công đường đấu nối cụm dân cư đô thị An Thành; (4). Hoàn thành công tác bồi thường dự án Mương Nhà Máy tiến hành thi công giai đoạn một; (5). Điều chỉnh bổ sung quy hoạch khu vực Sông Tiền khóm An Thạnh A, phường An Lộc từ vàm kênh Long An đến Mương Lớn, phường An Bình A.

Về công trình trọng điểm: (1). Tăng cường công tác chỉnh trang đô thị, hoàn thành thảm nhựa và lát gạch vĩa hè đối với 3 tuyến phố: Lê Lợi, Nguyễn Trãi, Trần Hưng Đạo (Đoạn Mương Nhà Máy đến cầu Tân Hội (đường Tuần tra Biên giới) tại phường An Thạnh và đường Tôn Đức Thắng phường An Lộc. (2). Hoàn thành 02 công trình tại Quảng trường Võ Nguyên Giáp gồm: Màn hình Led ngoài trời và Đài phun nước. (3). Hoàn thành quy hoạch và thi công đường Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Tất Thành, khu đô thị Bờ Nam An Lộc, bồi thường xây dựng cụm tuyến dân cư.

Về chỉ tiêu chủ yếu, có15 chỉ tiêu: lĩnh vực kinh tế có 04 chỉ tiêu; văn hóa - xã hội có 05 chỉ tiêu; môi trường có 03 chỉ tiêu; xây dựng Đảng, hệ thống chính trị có 03 chỉ tiêu.

Việc hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của năm 2021 sẽ là tiền đề thuận lợi, tạo động lực, sức bật mạnh mẽ cho những năm tiếp theo và cho cả nhiệm kỳ, do đó, Đảng bộ Thành phố Hồng Ngự đã xác định các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như sau: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện và cụ thể hoá Nghị quyết Đại hội lần thứ III Đảng bộ Thành phố, Nghị quyết Đại hội lần thứ XI Đảng bộ Tỉnh và tổ chức thành công công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn Thành phố. Tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển đô thị để sớm hoàn thiện các tiêu chí đô thị loại III và tiếp cận một số tiêu chí đô thị loại II. Cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; quảng bá hình ảnh; triển khai nhanh các dự án đầu tư; hỗ trợ doanh nghiệp; mở rộng nguồn thu và quản lý tốt thu, chi ngân sách. Xây dựng nông thôn mới theo các tiêu chí nâng cao gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông nghiệp đô thị. Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội. Giữ vững quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội, gắn với phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện tốt công tác cải cách Tư pháp, phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Tiếp tục nâng cao chất lượng cải cách hành chính, xây dựng chính quyền phục vụ nhân dân. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, đảng viên; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Dân vận của Đảng; tăng cường công tác Dân vận chính quyền. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội theo hướng thiết thực, hiệu quả.

Đảng bộ Thành phố Hồng Ngự mong muốn các cấp, các ngành và cả hệ thống chí trị quyết tâm, chung tay thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm của năm 2021, góp phần xây dựng Thành phố Hồng Ngự “Năng động - văn minh - an toàn - thân thiện”.

M.P