Xuất bản thông tin

null Công bố Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khoá XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chi tiết bài viết Tin tức

Công bố Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khoá XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chiều ngày 19/10/2020, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI đã công bố kết quả bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khoá XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại biểu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khoá XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 là 51 đồng chí, bao gồm: 50 đồng chí được bầu tại Đại hội và 01 đồng chí được Bộ Chính trị chỉ định (Bộ Chính trị đã quyết định đồng chí Lê Quốc Phong, Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn và thôi giữ chức Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn; điều động, phân công, chỉ định đồng chí Lê Quốc Phong tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Đồng Tháp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và giới thiệu bầu giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Tháp nhiệm kỳ 2020 - 2025 tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp khoá XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025).

Trong 51 đồng chí Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khoá XI, có 06 đồng chí nữ và 01 đồng chí trẻ tuổi nhất (đồng chí Huỳnh Minh Thức, sinh năm 1986, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Tỉnh).   

Ngay trong chiều nay, sau khi công bố kết quả, Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khoá XI họp phiên đầu tiên để bầu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh uỷ; bầu Uỷ ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ khoá XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

* Danh sách 51 đồng chí Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp khoá XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (xếp theo thứ tự A, B, C…), cụ thể:

1. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Bình, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khoá X, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Tỉnh.

2. Đồng chí Đoàn Tấn Bửu, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khoá X, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Tỉnh.

3. Đồng chí Trương Hoà Châu, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khoá X, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

4. Đồng chí Phạm Văn Chuẩn, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khoá X, Bí thư Thành uỷ Sa Đéc.

5. Đồng chí Lê Thành Công, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ khoá X, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh.

6. Đồng chí Phạm Việt Công, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

7. Đồng chí Nguyễn Hữu Cương, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khoá X, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh.

8. Đồng chí Võ Hoàng Cương, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khoá X, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh.

9. Đồng chí Trần Văn Cường, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ khoá X, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ.

10. Đồng chí Đinh Văn Dũng, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khoá X, Bí thư Huyện uỷ Lai Vung.

11. Đồng chí Nguyễn Phước Dũng, Hiệu trưởng Trường Chính trị Tỉnh.

12. Đồng chí Nguyễn Thuý Hà, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

13. Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khoá X, Phó Giám đốc Công an Tỉnh.

14. Đồng chí Nguyễn Thị Hiền, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khoá X, Bí thư Huyện uỷ Thanh Bình.

15. Đồng chí Nguyễn Văn Hiểu, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ khoá X, Giám đốc Công an Tỉnh.

16. Đồng chí Nguyễn Văn Hồng, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khoá X, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tỉnh.

17. Đồng chí Phan Văn Hợp, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khoá X, Giám đốc Sở Nội vụ.

18. Đồng chí Phạm Việt Kiên, Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ.

19. Đồng chí Dương Hồng Lạc, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khoá X, Chánh Thanh tra Tỉnh.

20. Đồng chí Kiều Thế Lâm, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ.

21. Đồng chí Trần Thanh Liêm, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khoá X, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.

22. Đồng chí Lê Thị Kim Loan, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ khoá X, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ.

23. Đồng chí Lê Hà Luân, Giám đốc Sở Xây dựng.

24. Đồng chí Lê Văn Luận, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khoá X, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tỉnh.

25. Đồng chí Nguyễn Tấn Lực, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khoá X, Bí thư Huyện uỷ Châu Thành

26. Đồng chí Nguyễn Văn Vũ Minh, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khoá X, Bí thư Huyện uỷ Tháp Mười.

27. Đồng chí Đinh Văn Năm, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khoá X, Bí thư Huyện uỷ Tân Hồng.

28. Đồng chí Phạm Thiện Nghĩa, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ khoá X, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Tỉnh.

29. Đồng chí Nguyễn Minh Ngọc, Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ.

30. Đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

31. Đồng chí Trịnh Hoàng Phong, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khoá X, Chính uỷ Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh.

32. Đồng chí Phan Hữu Phước, Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan Tỉnh.

33. Đồng chí Trần Trí Quang, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khoá X, Giám đốc Sở Giao thông vận tải.

34. Đồng chí Trần Văn Sáu, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khoá X, Bí thư Huyện uỷ Lấp Vò.

35. Đồng chí Huỳnh Thanh Sơn, Bí thư Huyện uỷ Tam Nông.

36. Đồng chí Trần Văn Tám, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh uỷ.

37. Đồng chí Phan Văn Thắng, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ khoá X, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Tỉnh,Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ.

38. Đồng chí Nguyễn Văn Thi, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ khoá X, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ khoá X, Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân Tỉnh.

39. Đồng chí Nguyễn Phước Thiện, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

40. Đồng chí Huỳnh Thị Hoài Thu, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khoá X, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Cao Lãnh.

41. Đồng chí Nguyễn Lâm Thái Thuận, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khoá X, Giám đốc Sở Y tế.

42. Đồng chí Nguyễn Ngọc Thương, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khoá X, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

43. Đồng chí Phan Văn Thương, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khoá X, Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Cao Lãnh.

44. Đồng chí Huỳnh Minh Thức, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Tỉnh.

45. Đồng chí Nguyễn Hùng Tráng, Bí thư Huyện uỷ Hồng Ngự.

46. Đồng chí Huỳnh Minh Tuấn, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khoá X, Bí thư Thị uỷ Hồng Ngự.

47. Đồng chí Phạm Trung Tuấn, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khoá X, Chánh án Toà án nhân dân Tỉnh.

48. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Tuyến, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khoá X, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Tỉnh.

49. Đồng chí Nguyễn Văn Út, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khoá X, Phó Chủ nhiệm Thường trực Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ khoá X.

50. Đồng chí Trần Hoàng Vũ, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khoá X, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Tỉnh.

51. Đồng chí Cao Thanh Xuân, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khoá X, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh uỷ.

                                                                                                                        M.P