Xuất bản thông tin

null Hiệu ứng tích cực từ mô hình “Ngày đại đoàn kết Vì cộng đồng”

Chi tiết bài viết Tin tức

Hiệu ứng tích cực từ mô hình “Ngày đại đoàn kết Vì cộng đồng”

Hoạt động “Ngày đại đoàn kết vì cộng đồng” đã tác động thay đổi quan điểm, cách sống, nâng cao ý thức, vai trò làm chủ của cộng đồng, tự lực, tự nguyện, tự giác, chủ động tham gia xây dựng nếp sống văn minh tại địa bàn dân cư.

Mô hình “Ngày đại đoàn kết vì cộng đồng” là ý tưởng sáng tạo của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Tỉnh. Khởi đầu phát động vào tháng 4/2020, với tên gọi mô hình “Ngày thứ bảy Đại đoàn kết” và chọn huyện Tháp Mười, Châu Thành và thành phố Hồng Ngự làm điểm, các địa phương còn lại tùy tình hình thực tế, vận dụng triển khai thực hiện. Sau thời gian thực hiện, đã đổi tên thành mô hình “Ngày đại đoàn kết vì cộng đồng”, theo đó qui định mỗi tháng ít nhất 01 lần vào ngày thứ bảy hoặc chủ nhật để thực hiện mô hình “Ngày đại đoàn kết vì cộng đồng”. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố hướng dẫn triển khai rộng rãi đến hệ thống Mặt trận cấp xã và Tổ Nhân dân tự quản trên địa bàn cùng thực hiện. Tính đến ngày 15/9/2022, toàn Tỉnh có 10.423/12.423 Tổ Nhân dân tự quản, chiếm tỷ lệ 83,9% ra quân thực hiện.

Qua 02 năm phát động mô hình “Ngày đại đoàn kết vì cộng đồng” đã huy động đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn dân cư cùng tham gia (với 516.989 lượt tham gia, trong đó có 35.903 đảng viên). Đã thực hiện những phần việc thiết thực như: Hoạt động về lĩnh vực môi trường, phát quang bụi rậm, cây che khuất tầm nhìn các tuyến đường, vệ sinh môi trường, quét dọn, thu gom rác thải, trồng cây xanh trên các tuyến đường nông thôn; vận động không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường; chỉnh trang cảnh quan sáng, xanh, sạch, đẹp; xây dựng và sửa chữa cầu, đường giao thông nông thôn,… với tổng chiều dài trên 1.084 km; vận động nhân dân tham gia xây dựng 28 tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu, trồng hoa, kiểng trên các tuyến đường với tổng kinh phí thực hiện hơn 3,7 tỷ đồng.

 Về lĩnh vực an toàn giao thông, vận động người dân đóng góp trang bị đèn led, đèn năng lượng mặt trời trên các tuyến đường thiếu sáng, tổng số tiền trên 392 triệu đồng; vận động tham gia rải đá trên các tuyến đường dài trên 166 km, đắp taluy, sửa đường với tổng chiều dài 294 km, tham gia xây mới và sửa chữa 149 cây cầu bê tông, cầu gỗ, tổng giá trị quy thành tiền trên 17 tỷ đồng. Lĩnh vực an sinh xã hội, tham gia vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ thẻ Bảo hiểm y tế cho hộ cận nghèo, xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo, đóng góp tiền và nhu yếu phẩm cho các hoàn cảnh khó khăn, với tổng trị giá trên 101,5 tỷ đồng...

Mô hình “Ngày đại đoàn kết vì cộng đồng” được xem là mô hình “Dân vận khéo” trong lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở; định kỳ hoạt động Ngày đại đoàn kết vì cộng đồng, luôn có đảng viên nơi cư trú, cán bộ Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội từ ấp, khóm, xã đến tham gia. Qua đó, cán bộ, đảng viên các tổ chức chính trị - xã hội tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến người dân kịp thời.

Hiệu ứng từ hoạt động mô hình “Ngày đại đoàn kết vì cộng đồng” tác động thay đổi dần quan điểm, cách sống trong giải quyết vấn đề cộng đồng, xác định chuyện chung của xã hội là chuyện chung của mọi người, mọi gia đình, mọi người đều có trách nhiệm tham gia thực hiện; thể hiện rõ nét qua thực tiễn như hoà giải cơ sở, giải quyết những mâu thuẫn, tranh chấp nội bộ, duy trì trật tự ở địa phương, tạo sự ổn định chính trị - xã hội, sự yên dân, để cho người dân tin tưởng vào môi trường sống, yên tâm lao động sản xuất, làm giàu trong khuôn khổ pháp luật. Ý thức của người dân trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng đường làng, ngõ xóm khang trang, cảnh quan môi trường được nâng lên; xây dựng giao thông nông thôn ngày càng hoàn chỉnh hơn; phát huy được tính tự lực, tự chủ, tự chịu trách nhiệm của người dân; tạo sự đoàn kết gắn bó tình làng nghĩa xóm, đặc biệt là sự tham gia của đảng viên nơi cư trú đã tạo thêm sự gắn bó giữa Đảng, chính quyền và người dân ngày mật thiết hơn.

Vừa qua, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện mô hình “Ngày Đại đoàn kết vì cộng đồng”, đã biểu dương và tặng Bằng khen của Uỷ ban MTTQ Việt Nam Tỉnh cho 24 tập thể có thành tích tiêu biểu trong triển khai và thực hiện “Ngày đại đoàn kết vì cộng đồng”.

Trần Thắng