Xuất bản thông tin

null Sơ kết hoạt động phối hợp công tác tuyên huấn, tuyên giáo năm 2020

Chi tiết bài viết Tin tức

Sơ kết hoạt động phối hợp công tác tuyên huấn, tuyên giáo năm 2020

Chiều 20/01/2021, tại Hội trường Tỉnh ủy Bến Tre, Cục Chính trị Quân khu 9 và Ban Tuyên giáo 12 tỉnh ủy, thành ủy Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động phối hợp công tác tuyên huấn, tuyên giáo năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Đồng chí Đại tá Trần Hữu Tài, Phó Chính ủy - BCH Quân sự tỉnh Đồng Tháp phát biểu tại Hội nghị

Thiếu tướng Đoàn Thanh Xuân, Phó Chính ủy Quân khu 9, Đại tá Hồ Văn Thái, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 9, đồng chí Hồ Thị Hoàng Yến, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bến Tre và đồng chí Cao Văn Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bến Tre chủ trì hội nghị. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo và cán bộ trực tiếp tham mưu giúp việc của Ban Tuyên giáo, Bộ Chỉ huy Quân sự 12 tỉnh, thành khu vực ĐBSCL.

Đại diện đơn vị tỉnh Đồng Tháp có đồng chí Kiều Thế Lâm, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và đồng chí Đại tá Trần Hữu Tài, Phó Chính ủy - BCH Quân sự Tỉnh dự Hội nghị.

Phát biểu chào mừng, đồng chí Hồ Thị Hoàng Yến, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bến Tre cho biết: Năm 2020, trên lĩnh vực công tác tư tưởng trong toàn Đảng bộ nói chung và lực lượng vũ trang nói riêng có những chuyển biến tích cực. Tỉnh đã có sự phối hợp khá chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể, đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là phối hợp với Bộ Tư lệnh Quân khu 9, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân hỗ trợ hàng chục ngàn khối nước ngọt cho người dân trong mùa hạn mặn 2019-2020; tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc; bảo vệ vững chắc thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh ngăn chặn âm mưu, hoạt động “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa...

Theo báo cáo sơ kết thực hiện Quy chế phối hợp năm 2020, Cục Chính trị và Ban Tuyên giáo 12 tỉnh ủy, thành ủy ĐBSCL đã bám sát nhiệm vụ, tích cực phối hợp tham mưu Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu và Ban thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác tuyên huấn, tuyên giáo, góp phần thực hiện tốt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa, tạo điều kiện phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng địa bàn Quân khu vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Cục Chính trị, Ban Tuyên giáo thực hiện tốt phương châm “Chia sẻ cái đẹp, dẹp bớt cái xấu”, kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, lấy “xây” là chính; đảm bảo an toàn thông tin; tuyệt đối không để lộ, lọt thông tin bí mật nhà nước, bí mật quân sự. Phối hợp chỉ đạo các cấp ủy cơ quan quân sự địa phương tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biển hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ…

Định hướng nhiệm vụ cho năm 2021, lãnh đạo Cục Chính trị Quân khu và Ban Tuyên giáo 12 tỉnh ủy, thành ủy ĐBSCL đã xác định:

Thường xuyên phối hợp, trao đổi thông tin, bảo đảm tham mưu kịp thời để cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo về công tác tuyên huấn, tuyên giáo; tổ chức quán triệt, học tập nghiêm túc Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết của cấp ủy Đảng các cấp; phối hợp bổ sung, sửa đổi Quy chế phù hợp với tình hình thực tiễn giai đoạn 2021 - 2026.

Chủ động nắm chắc tình hình, dư luận xã hội để tham mưu, đề xuất giải quyết kịp thời và hiệu quả các tình huống nảy sinh, không để bị động, bất ngờ.

Tăng cường trao đổi thông tin hai chiều, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, định hướng tư tưởng, nâng cao nhận thức trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ về “Quân đội tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026”; hiểu rõ đường lối chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội; chính sách quốc phòng - an ninh, đối ngoại của Đảng, Nhà nước; chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa trong tình hình mới, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

 Tiếp tục phối hợp chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Nâng cao hiệu quả tuyên truyền và chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch.

Đẩy mạnh phong trào thi đua Quyết thắng trong lực lượng vũ trang gắn với phong trào thi đua yêu nước của địa phương; tổ chức tốt các đợt thi đua cao điểm; tích cực tuyên truyền, lan tỏa mô hình “Tết quân - dân” của địa phương.

Phối hợp tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện trọng đại của đất nước, ngày kỷ niệm của địa phương, đơn vị nhằm giáo dục cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang, nhất là thế hệ trẻ hiểu về truyền thống văn hóa, lịch sử cách mạng vẻ vang của dân tộc ta.

M.P