Xuất bản thông tin

null Tập huấn tuyên truyền pháp luật cho hơn 300 cán bộ, nhân dân khu vực biên giới

Chi tiết bài viết Tin tức

Tập huấn tuyên truyền pháp luật cho hơn 300 cán bộ, nhân dân khu vực biên giới

Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Đồng Tháp vừa phối hợp với Sở Tư pháp, chính quyền địa phương tổ chức 03 điểm tập huấn tuyên truyền, phổ biến, giáo dục Pháp luật cho 307 cán bộ làm công tác tuyên truyền phổ biến Pháp luật và nhân dân ở 8 xã biên giới.

Cán bộ Đồn Biên phòng Cầu Muống phát tờ rơi tuyên truyền về Pháp luật cho nhân dân tại xã Thường Thới Hậu A, huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp

Đây là một trong những nội dung theo Đề án 1133 của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017-2021”. Đợt tuyên truyền lần này chú trọng các nội dung trọng tâm như: Tổ chức ngày Pháp luật ở vùng biên giới, hải đảo; Công tác thông tin tuyên truyền cổ động ở cơ sở; Một số kỹ năng cơ bản trong tuyên truyền, phổ biến giáo dục Pháp luật; Đề cương giới thiệu Luật Biên giới quốc gia; Nghị định số 34/2014 quy định về Quy chế khu vực biên giới đất liền; Ngị định số 96/2020 quy định về xử phạt vi phạm hành cính trong quản lý, bảo vệ biên giới, phát trên 600 tờ rơi, tờ bướm tuyên truyền về Pháp luật và phòng chống dịch Covid-19.

Những năm gần đây, công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, kiến thức pháp luật cho cán bộ, người dân ở khu vực biên giới luôn được Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP Đồng Tháp chú trọng tổ chức thực hiện có hiệu quả.Hằng năm, Bộ Chỉ huy BĐBP Tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch và tham mưu cho UBND Tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo Đề án ở cả 3 cấp (tỉnh, huyện, xã) với cơ chế vận hành thống nhất triển khai tại các xã biên giới trên địa bàn Tỉnh; đồng thời, thường xuyên chỉ đạo các đồn Biên phòng tích cực tham mưu cho cấp Ủy, Chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú, sát với thực tế từng địa bàn, từng đối tượng nghe.

Tại các xã biên giới, thành viên tham gia mô hình Câu lạc bộ tư vấn pháp luật bao gồm cán bộ đồn Biên phòng, cán bộ tư pháp, văn hoá xã... Trên cơ sở tình hình cụ thể của từng xã, các câu lạc bộ sẽ lựa chọn nội dung tuyên truyền phù hợp và thường xuyên tư vấn, giải đáp những vấn đề về pháp luật, qua đó góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cán bộ và nhân dân ở khu vực biên giới, thực hiện thường xuyên “Ngày Pháp luật Việt Nam 09/11” ở Đồn Biên phòng.

Nguyễn Phú Quý