Xuất bản thông tin

null Tân Hồng: Đẩy mạnh thực hiện chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Chi tiết bài viết Tin tức

Tân Hồng: Đẩy mạnh thực hiện chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Vừa qua, Huyện ủy Tân Hồng tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khoá XI về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đồng chí Nguyễn Minh Ngọc, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khoá XI về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, hơn 10 năm qua, cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai hiệu quả, kịp thời các quan điểm, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về 02 nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới. Hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở thường xuyên được củng cố, kiện toàn, đảm bảo công tác lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh trong thời bình và khi có chiến tranh xảy ra. Các tiềm lực về kinh tế, quân sự, an ninh… không ngừng được nâng cao, phát huy hiệu quả. Đặc biệt, Huyện triển khai thực hiện tốt cơ chế "Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành, Công an, Quân sự và các ban, ngành, đoàn thể tham mưu" trong giải quyết các vấn đề về liên quan quốc phòng, an ninh, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Ngọc, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Tân Hồng yêu cầu cấp ủy, chính quyền, các ngành tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao nhận thức, hành động cho cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; quan tâm bồi dưỡng kiến thức quốc phòng; thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng nông thôn mới với các tiêu chí nâng cao. Ngoài ra, đồng chí Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh: Trong xây dựng lực lượng vũ trang chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, hiệu quả, chú ý yếu tố xây dựng lực lượng dân quân tự vệ đảm bảo quân số, sẵn sàng chiến đấu; phối hợp với các ngành, địa phương thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt, phối hợp Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 959 thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế, gắn với quốc phòng khu vực biên giới; duy trì mối quan hệ hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển với chính quyền, lực lượng chức năng phía bạn Campuchia...

Dịp này, toàn Huyện có 10 tập thể và 20 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc được UBND Huyện biểu dương, khen thưởng.

Kim Lệ + Chí Dũng