Xuất bản thông tin

null Đồng Tháp: Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết, Kết luận chuyên đề

Chi tiết bài viết Tin tức

Đồng Tháp: Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết, Kết luận chuyên đề

Sáng ngày 17/3/2022, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết, Kết luận chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khoá XI bằng hình thức trực tiếp tại điểm cầu của Tỉnh và trực tuyến đến 39 điểm cầu, với 2.841 đại biểu tham dự (Điểm cầu chính của Tỉnh 101; 15 điểm cầu cấp huyện 1.046; 23 điểm cầu cơ sở 1.694 đại biểu tham dự).

Quang cảnh Hội nghị tại Hội trường Bông Sen

Tại điểm cầu chính của Tỉnh (Hội trường Bông Sen, số 27, đường Lý Thường Kiệt, Phường 1, Thành phố Cao Lãnh) với sự tham dự của các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh; thủ trưởng các sở, ban, ngành, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội Tỉnh; Hiệu trưởng các trường cao đẳng, đại học trong Tỉnh; Báo cáo viên cấp tỉnh; Thường trực Đảng uỷ, trưởng các đơn vị trực thuộc Đảng uỷ, bí thư các chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng uỷ Bộ đội Biên phòng Tỉnh. Đồng chí Lê Quốc Phong, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khoá XV - đơn vị tỉnh Đồng Tháp; đồng chí Phan Văn Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Tỉnh; đồng chí Phạm Thiện Nghĩa, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Tỉnh chủ trì Hội nghị.

Bí thư Tỉnh uỷ Lê Quốc Phong phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Lê Quốc Phong, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ nhấn mạnh: “Những nội dung học tập, quán triệt lần này là vấn đề lớn và quan trọng được thực hiện xuyên suốt trong cả nhiệm kỳ, được cụ thể hoá thành các chương trình trọng tâm của Tỉnh trong tổ chức thực hiện như: Phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Đặc biệt, xây dựng văn hoá và con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tỉnh Đồng Tháp; thực hiện chuyển đổi số; phát triển hạ tầng giao thông; tiếp tục thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới gắn Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp; Đề án tái cơ cấu công nghiệp; đầu tư phát triển kinh tế - xã hội ở các đô thị, khu vực biên giới; công tác dân vận trong tình mới; nâng cao chất lượng hoạt động đảng bộ xã, phường, thị trấn...”.

Theo đó, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ đề nghị: “Sau hội nghị, các huyện uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Đảng bộ Tỉnh, ban cán sự đảng, đảng đoàn lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, quán triệt và bắt tay ngay xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể hoá thực hiện các Nghị quyết, Kết luận chuyên đề. Thường xuyên kiểm tra, giám sát và sơ kết đánh giá việc thực hiện, kịp thời điều chỉnh các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với tình hình thực tế”.

Trong hai ngày (17 - 18/3/2022), đại biểu được nghe Báo cáo viên trình bày là các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ báo cáo những nội dung cốt lõi của 06 Nghị quyết và 10 Kết luận chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khoá XI, cụ thể hoá hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Tỉnh lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động của các cấp uỷ đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân.

Giao Huỳnh