Xuất bản thông tin

null Huyện Cao Lãnh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt các Nghị quyết, Kết luận chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khoá XI

Chi tiết bài viết Tin tức

Huyện Cao Lãnh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt các Nghị quyết, Kết luận chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khoá XI

Ngày 29/3/2022, Huyện uỷ Cao Lãnh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai các Nghị quyết, Kết luận chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khoá XI bằng hình thức trực tiếp tại điểm cầu chính của Huyện và trực tuyến 23 điểm cầu, với 2.628 đại biểu tham dự (Điểm cầu chính có 223 đồng chí; 23 điểm cầu xã, thị trấn và các trường Trung học phổ thông có 2.405 đồng chí tham dự).

Quang cảnh Hội nghị tại Hội trường Trung tâm Chính trị Huyện

Tại Hội nghị, cán bộ, đảng viên các chi bộ, đảng bộ trực được nghe đồng chí Huỳnh Thị Hoài Thu, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Huyện; đồng chí Bùi Tấn Phước, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ; đồng chí Lê Chí Thiện, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Huyện trực tiếp báo cáo 06 Nghị quyết, 10 Kết luận chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khoá XI và chỉ đạo Hội nghị như:

06 Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh gồm: Nghị quyết số 01-NQ/TU về tiếp tục tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của các cấp uỷ, tổ chức đảng đối với công tác dân vận đến năm 2025; Nghị quyết số 02-NQ/TU về phát triển doanh nghiệp và thúc đẩy khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, giai đoạn 2021 – 2025; Nghị quyết số 03-NQ/TU về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tỉnh Đồng Tháp đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030; Nghị quyết số 04-NQ/TU về chuyển đổi số tỉnh Đồng Tháp; Nghị quyết số 05-NQ/TU về phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hồng Ngự đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030; Nghị quyết số 06-NQ/TU về xây dựng văn hoá và con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo.

10 Kết luận chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khoá XI gồm: Kết luận số 203-KL/TU về định hướng xây dựng các công trình giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, giai đoạn 2021 - 2025; Kết luận số 204-KL/TU về tiếp tục tăng cường lãnh đạo nhiệm vụ quốc phòng - an ninh giai đoạn 2021 - 2025; Kết luận số 205-KL/TU về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khoá X về nâng cao chất lượng hoạt động đảng bộ xã, phường, thị trấn; Kết luận số 245-KL/TU về phát triển kinh tế - xã hội khu vực biên giới tỉnh Đồng Tháp, giai đoạn 2021 - 2025….

Hội nghị giúp cán bộ, đảng viên nắm vững những nội dung cốt lõi các Nghị quyết, Kết luận chuyên đề của Ban chấp hành Đảng bộ Tỉnh khóa XI, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên; là cơ sở để các cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cụ thể hóa, triển khai thực hiện tại địa phương, đơn vị trong thời gian tới.

Thu Hồng - Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Cao Lãnh