Xuất bản thông tin

null Huyện Tân Hồng tổ chức Hội nghị Ký kết kế hoạch phối hợp thực hiện Quyết định 238-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng

Chi tiết bài viết Tin tức

Huyện Tân Hồng tổ chức Hội nghị Ký kết kế hoạch phối hợp thực hiện Quyết định 238-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng

Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Hội đồng nhân dân Huyện, Ủy ban nhân dân Huyện, Tòa án nhân dân Huyện và Viện kiểm sát nhân dân Huyện Tân Hồng vừa tổ chức Lễ ký kế hoạch phối hợp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm, giai đoạn 2022 - 2025. Đồng chí Lý Văn Giàu, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND Huyện tham dự.

Các cơ quan, đơn vị tham gia Lễ ký kết

Tại buổi Lễ ký kết, các cơ quan, đơn vị được nghe đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy thông qua dự thảo Kế hoạch phối hợptheo Quyết định số 238-QĐ/TW ngày 30/9/2020 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành Quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với cơ quan Nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm Nhân dân quan tâm.

Chứng kiến và chỉ đạo buổi Lễ ký kết, đồng chí Lý Văn Giàu, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND Huyệnyêu cầu 05 cơ quan, đơn vị xác định quan điểm triển khai thực hiện kế hoạch phối hợp mục đích nhằm phục vụ nhiệm vụ chính trị chung của Huyện để giải quyết 03 nội dung trọng tâm mà Quyết định số 238-QĐ/TW đã nêu: (1) Thực thi pháp luật; (2) Triển khai kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội; (3) Giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm,đích đến cuối cùnglà vì Nhân dân, phục vụ Nhân dân; chủ động cung cấp thông tin;tham mưu, đề xuất Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy đối với chủ trương, nhiệm vụ giải pháp để tổ chức thực hiện hiệu quả trong thời gian tới.

Hồng Gấm