Xuất bản thông tin

null Tam Nông: Tổng kết công tác tuyên giáo năm 2021

Chi tiết bài viết Tin tức

Tam Nông: Tổng kết công tác tuyên giáo năm 2021

Sáng ngày 18/01, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Tam Nông tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2021. Đồng chí Nguyễn Văn Định, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và đồng chí Trương Văn Sơn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy tham dự.

Năm 2021, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã chủ động, tích cực tham mưu cấp ủy triển khai, quán triệt, học tập và sơ, tổng kết nhiều nghị quyết, chỉ thị, kết luận của đảng đầy đủ, kịp thời; thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19 bằng nhiều hình thức hiệu quả, nâng cao nhận thức của người dân chấp hành, thưc hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh; việc kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cấp huyện được kịp thời; công tác tuyên truyền, phổ biến, đăng tải thông tin tích cực trên internet, mạng xã hội thực hiện thường xuyên… Trong công tác lý luận chính trị, ngành kịp thời cung cấp thông tin, tài liệu học tập cho đội ngũ báo cáo viên, giảng viên kiêm chức, các chi, đảng bộ trực thuộc… Đặc biệt, năm 2021, Ban Tuyên giáo Huyện ủy thực hiện hoàn thành tốt 10/10 nội dung tiêu chí đánh giá Ban Tuyên giáo cấp huyện và được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2022, Ban Tuyên giáo Huyện ủy tiếp tục đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền; tích cực tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức kiểm tra, giám sát triển khai thực hiện đối với các chi, đảng bộ trực thuộc; tổ chức các buổi tiếp xúc, gặp gỡ, trao đổi trực tiếp của Thường trực Huyện ủy với Nhân dân và các buổi tiếp xúc chuyên đề theo kế hoạch; định hướng Trung tâm Chính trị Huyện chuẩn bị các điều kiện mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, chuyên đề theo kế hoạch đề ra.

Lâm Thanh Vũ - Ban Tuyên giáo Huyện ủy Tam Nông