Xuất bản thông tin

null Huyện Châu Thành: Cấp uỷ xã An Nhơn gặp gỡ với Nhân dân

Chi tiết bài viết Tin tức

Huyện Châu Thành: Cấp uỷ xã An Nhơn gặp gỡ với Nhân dân

Vừa qua, tại Nhà văn hóa ấp An Phú, xã An Nhơn, huyện Châu Thành diễn ra cuộc gặp gỡ giữa Bí thư, Phó Bí thư, Uỷ viên Thường vụ Đảng uỷ với Nhân dân.

Sau khi nghe Đảng uỷ và UBND Xã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác Đảng và nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trong 9 tháng đầu năm 2020, 08 đại biểu lần lượt có ý kiến xoay quanh việc xây dựng cầu đường giao thông nông thôn, nước sạch, vệ sinh môi trường, tình hình an ninh trật tự, công tác hòa giải cơ sở... Ngoài ra, đại biểu còn đề xuất thêm những nội dung cần thực hiện để dân biết và chung tay thực hiện cùng chính quyền điạ phương trong thời gian tới, với phương châm chính quyền chung tay, người dân kiểm tra và quản lý, thực hiện.

Từ những vấn đề được Nhân dân quan tâm như: công tác xây dựng Đảng, chính quyền, xây dựng nông thôn mới, môi trường, an ninh trật tự… Đảng uỷ, UBND Xã sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết trong thời gian tới, góp phần hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2020.

Thu Hồng (Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Châu Thành)