Xuất bản thông tin

null Hội Cựu chiến binh Tỉnh: Tập huấn chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

Chi tiết bài viết Tin tức

Hội Cựu chiến binh Tỉnh: Tập huấn chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

Ngày 23/11, tại thành phố Hồng Ngự, Hội Cựu Chiến binh Tỉnh tổ chức lớp tập huấn chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông Thôn mới gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp và công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2025cho gần 100 đại biểu là chủ tịch, phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh các xã, phường, thị trấn các huyện Hồng Ngự, Tân Hồng, Tam Nông và thành phố Hồng Ngự thuộc cụm thi đua số 1.

Tại buổi tập huấn, cán bộ Hội Cựu chiến binh các cấp được truyền đạt, trao đổi những nội dung cơ bản liên quan đến Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp và công tác giảm nghèo bền vững. Nội dung của chương trình gồm: Phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nâng cao thu nhập cho người dân; giảm nghèo và an sinh xã hội; tăng cường sự lãnh đạo của đảng đoàn về công tác phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức; thực hiện phong trào "Cựu Chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi" chăm lo giúp đỡcựu chiến binh nâng cao đời sống vật chất, tinh thần; tham gia thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội trong lĩnh vực nông nghiệp và nông thôn.

 Buổi tập huấn còn có đại diện Sở Nông nghiêp và Phát triển nông thôn, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Tỉnh triển khai một số kiến thức chung về an toàn thực phẩm nông sản, hướng dẫn sản xuất bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm; thực hiện các nội dung của chương trình OCOP...

Đoàn Ti Vi (Ban Tuyên giáo Thành ủy Hồng Ngự)