Xuất bản thông tin

null Chủ tịch Uỷ ban bầu cử Tỉnh Phan Văn Thắng kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp tại huyện Tân Hồng

Chi tiết bài viết Tin tức

Chủ tịch Uỷ ban bầu cử Tỉnh Phan Văn Thắng kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp tại huyện Tân Hồng

Chiều ngày 06/4/2021, đồng chí Phan Văn Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban bầu cử Tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tại huyện Tân Hồng.

Theo báo cáo của Ủy Ban bầu cử Huyện, đến nay, Tân Hồng đã thành lập 09 đơn vị bầu cử cấp huyện, 58 đơn vị bầu cử cấp xã, thị trấn, có 76 khu vực bỏ phiếu. Số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân cấp Huyện được bầu là 30, Ủy Ban bầu cử cấp Huyện đã tiếp nhận 55 hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp Huyện, Ủy Ban bầu cử xã, thị trấn; có 424 hồ sơ ứng cứ đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã, số đại biểu được bầu là 233 (đến ngày 13/03/2021 không có hồ sơ nào xin tự ứng cử). Huyện đã tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi làm việc, nơi cư trú được 38 cuộc, có 2.167 người dự, đa số cử tri thống nhất những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

Đến cuối tháng 3/2021, công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 được Ủy Ban bầu cử Huyện và các xã, thị trấn triển khai thực hiện đúng tiến độ, quy trình, quy định của luật bầu cử. Mặc khác, Huyện đã thành lập các đoàn đến kiểm tra, giám sát trực tiếp công tác chuẩn bị bầu cử tại các xã, thị trấn trên địa bàn.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đánh giá cao công tác chuẩn bị bầu cử của Huyện trong thời gian qua. Theo đó, đồng chí đề nghị Huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử, nhất là ở khu vực biên giới; kịp thời giải quyết tốt các đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác bầu cử hoặc nhân sự giới thiệu ứng cử đại biểu; triển khai hiệu quả các biện pháp đảm bảo an ninh, trật tự trong nội địa và trên tuyến biên giới, đặc biệt có phương án phòng chống dịch bệnh Covid - 19 trước, trong và sau ngày bầu cử.

TTVHTT và TT Tân Hồng