Xuất bản thông tin

null Định hướng tuyên truyền tháng 5 năm 2020

Chi tiết bài viết Tin tức

Định hướng tuyên truyền tháng 5 năm 2020

Trong tháng 5 năm 2020, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đề nghị các cấp uỷ, tổ chức đảng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị, địa phương thực hiện tốt công tác tuyên truyền một số nội dung trọng tâm sau:

1. Sinh hoạt tư tưởng

Sinh hoạt, phổ biến đến cán bộ, đảng viên nội dung bài viết “Câu chuyện khóm, ấp” của tác giả Xích Lô, đăng trên Báo Đồng Tháp, mục suy ngẫm.

(http://www.baodongthap.vn/suy-ngam/cau-chuyen-o-khom-ap-90580.aspx)

2. Tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm

Tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 103 năm ngày sinh đồng chí Văn Tiến Dũng (02/5/1917 - 02/5/2020); 202 năm ngày sinh Các Mác (05/5/1818 - 05/5/2020); 66 năm ngày Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2020); 25 năm ngày thành lập Hội Người cao tuổi Việt Nam (10/5/1995 - 10/5/2020); 79 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh (15/5/1941 - 15/5/2020); 79 năm ngày thành lập Mặt trận Việt Minh (19/5/1941 - 19/5/2020), 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020)… Các hoạt động cần đảm bảo tiết kiệm, an toàn và mang tính giáo dục.

3. Tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của Tỉnh

Tuyên truyền kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khoá XII và chủ đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Hội nghị trực tuyến biểu dương, khen thưởng và tôn vinh các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020 (theo nội dung Kế hoạch số 199-KH/TU ngày 07 tháng 4 năm 2020 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ). Tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Tỉnh lần thứ XI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (theo Hướng dẫn số 62-HD/BTGTU ngày 17/12/2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ).

Tăng cường tuyên truyền công tác chuẩn bị tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng; đánh giá, đúc rút những bài học, vấn đề cần quan tâm trong công tác chỉ đạo, tổ chức các đại hội điểm; về chuẩn bị các dự thảo văn kiện; về công tác nhân sự…

Tuyên truyền Kế hoạch số 163-KH/TU ngày 07 tháng 8 năm 2019 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khoá XII “về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Đặc biệt, tuyên tuyền công tác phòng, chống dịch Covid-19 của thế giới, cả nước và của Tỉnh. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo trong đấu tranh với các hoạt động tuyên truyền thông tin sai sự thật; tăng cường công tác ngăn chặn để góp phần vô hiệu hóa tin giả, thông tin sai sự thật trên không gian mạng về dịch bệnh Covid-19.

Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/3/2020 về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19. Công văn số 177/UBND-THVX ngày 17/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý các hành vi vi phạm trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Quyết định số 471/QĐ-UBND-HC ngày 15/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thành lập Khu công nghiệp Tân Kiều, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp. Công văn số 173/UBND-THVX ngày 16/4/2020 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh yêu cầu Công an tỉnh, Bảo hiểm Xã hội tỉnh, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện xử lý nghiêm các hành vi mua gom sổ bảo hiểm xã hội, siết chặt quy trình chi trả để ngăn chặn các đối tượng trục lợi.

Tuyên truyền các nội dung trọng tâm về bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam giai đoạn 2018 - 2020. Quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác đối ngoại, phòng chống tham nhũng, phân giới, cắm mốc trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia.

4. Tuyên truyền tình hình kinh tế, văn hoá, xã hội

Kết quả tình hình kinh tế - xã hội tháng 4/2020 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 5/2020 của tỉnh và cả nước.

Tuyên truyền việc học sinh, sinh viên chuẩn bị nhập học sau thời gian nghỉ học, trong đó cần tập trung tuyên truyền công tác vệ sinh trường lớp, tiêu độc, khử trùng để cha mẹ học sinh và học sinh an tâm đến trường.

Tuyên truyền Cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng” trên mạng xã hội VCNET (http://vcnet.vn) do Ban Tuyên giáo Trung ương phát động (theo Công văn 2081-CV/BTGTU ngày 24/3/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy).

Tiếp tục phản ánh những kết quả nổi bật trong triển khai thực hiện Chương trình đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; tuyên truyền các Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp, Đề án Tái cơ cấu ngành công nghiệp, Đề án phát triển du lịch, Đề án tạo dựng hình ảnh địa phương...

Vận động quần chúng nhân dân đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh trật tự; phê phán các hiện tượng tiêu cực, cờ bạc, mê tín dị đoan, hành vi vi phạm pháp luật; phản ánh các hoạt động bảo vệ môi trường; công tác chuẩn bị ứng phó với thiên tai, gió lốc, mưa lũ, sạt lở đất; phòng, chống buôn lậu, hàng gian, hàng giả; công tác an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy nhất là vào mùa khô như hiện nay.

5. Tuyên truyền tình hình thế giới và khu vực

Kết quả Hội nghị thượng đỉnh trực tuyến nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới về ứng phó dịch Covid-19.

Phản ứng của Việt Nam và một số nước về vụ tàu cá của Việt Nam bị tàu hải cảnh Trung Quốc ngăn cản và đâm chìm tại Biển Đông.

Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ