Xuất bản thông tin

null Huyện Đoàn Tân Hồng với mô hình chuyến xe “Cung ứng nhu yếu phẩm thiết yếu lưu động”

Chi tiết bài viết Tin tức

Huyện Đoàn Tân Hồng với mô hình chuyến xe “Cung ứng nhu yếu phẩm thiết yếu lưu động”

Nhằm góp phần chung tay phòng, chống dịch bệnh Covid-19, nhất là thực hiện cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị số 16-CT/TTg của Thủ tướng Chính phủ, sáng ngày 22/8/2021, Huyện Đoàn Tân Hồng ra mắt mô hình chuyến xe cung ứng nhu yếu phẩm thiết yếu lưu động trong mùa dịch Covid-19.

Mô hình chuyến xe “Cung ứng nhu yếu phẩm thiết yếu lưu động” có nhiệm vụ đến các hộ gia đình trên địa bàn xã Tân Công Chí, Tân Phước và Tân Thành B để nắm thông tin nhu cầu mua hàng hoá, nhu yếu phẩm cần thiết trong sinh hoạt hàng ngày của bà con nhân dân, sau đó, những người thực hiện sẽ chuyển nhu yếu phẩm tới từng hộ gia đình. Thời gian hoạt động từ 6 giờ sáng  đến 17 giờ hàng ngày.

Những người thực hiện mô hình chuyến xe “Cung ứng nhu yếu phẩm thiết yếu lưu động”  đều được test nhanh và tiêm ngừa văc-xin Covid -19, đảm bảo an toàn hoạt động trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống bệnh Covid -19.

Kim Lệ (Trung tâm Văn hoá - Thể thao và Truyền thanh)