Xuất bản thông tin

null Thành ủy Cao Lãnh sơ kết 3 năm thực hiện thí điểm mô hình Đảng bộ bộ phận

Chi tiết bài viết Tin tức

Thành ủy Cao Lãnh sơ kết 3 năm thực hiện thí điểm mô hình Đảng bộ bộ phận

Sáng ngày 23/10, tại phòng họp Hương Xoài, Ban Thường vụ Thành ủy Cao Lãnh tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện thí điểm mô hình Đảng bộ bộ phận đối với Đảng bộ bộ phận Khóm 1, Phường 1 và Đảng bộ bộ phận trường THCS Nguyễn Thị Lựu; Đồng chí Lê Ngọc Truyền, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy chủ trì Hội nghị.

Chi bộ Khóm 1, Phường 1 đông đảng viên, quá trình sinh hoạt còn khó khăn, tỷ lệ phát biểu ý kiến còn hạn chế, cơ sở vật chất chưa đảm bảo, tỷ lệ dự sinh hoạt cũng chưa cao. Từ thực trạng này, theo chỉ đạo của Ban thường vụ Thành ủy, Đảng ủy Phường 1 đã ban hành quyết định giải thể Chi bộ Khóm 1 và thành lập Đảng bộ bộ phận Khóm 1, với 235 đảng viên. Việc thành lập Đảng bộ bộ phận Khóm 1 đã nâng cao chất lượng hoạt động của các chi bộ trực thuộc; việc triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước nhanh chóng, kịp thời, trong sinh hoạt có nhiều ý kiến phát biểu hơn.

Đối với trường THCS Nguyễn Thị Lựu, từ khi thành lập Đảng bộ bộ phận năm 2018, trường không còn gặp khó khăn trong việc thực hiện công việc chuyên môn với việc tổ chức sinh hoạt chi bộ; công tác tự phê bình và phê bình, công tác quản lý đảng viên được chặt chẽ và việc đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức Đảng và đảng viên hàng năm được nâng lên.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lê Ngọc Truyền đánh giá: 2 đảng bộ bộ phận đã có sự nỗ lực trong quá trình hoạt động, chất lượng sinh hoạt ngày càng nâng lên, nền nếp sinh hoạt chặt chẽ, đúng qui trình; đề nghị thời gian tới, 2 đơn vị duy trì sinh hoạt, nêu cao tính Đảng đối với đảng viên, xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, có trách nhiệm đối với cộng đồng, nâng cao năng lực tổ chức cơ sở đảng và chất lượng sinh hoạt chi bộ, đảng bộ. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy  khuyến khích các đơn vị có đủ điều kiện thành lập đảng bộ bộ phận, trong đó có Phường 2, Phường 3 và Phường 4. 

Từ những kết quả đạt được và chưa được, Thành ủy Cao Lãnh tiếp tục khảo sát và xây dựng giải pháp hoạt động Đảng bộ bộ phận dựa trên tình hình thực tiễn của địa phương và theo đúng hướng dẫn của Trung ương để có thể phát huy cao nhất hiệu quả của mô hình…

Dịp này, Ban Thường vụ Thành ủy Cao Lãnh khen thưởng 2 tập thể và 10 cá nhân đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thực hiện thí điểm mô hình Đảng bộ bộ phận.

Thành Nguyên