Xuất bản thông tin

null Bế mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chi tiết bài viết Tin tức

Bế mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Sáng ngày 20/10/2020, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 bước vào phiên bế mạc.

Đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết BCHTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ thay mặt BCH Đảng bộ tỉnh phát biểu nhận nhiệm vụ

* Đồng chí Lê Quốc Phong đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp khóa XI với số phiếu tuyệt đối

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, đồng chí Phan Văn Thắng báo cáo kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khoá XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Đồng Tháp khoá XI là 13 đồng chí (khuyết 02 đồng chí), gồm 12 đồng chí được Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khoá XI bầu và đồng chí Lê Quốc Phong, Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã được Bộ Chính trị chỉ định tham gia Ban Thường vụ Tỉnh uỷ nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XI được tín nhiệm bầu làm Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Tháp với số phiếu tuyệt đối (51/51 phiếu).

Đồng chí Phan Văn Thắng, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Tỉnh và đồng chí Phạm Thiện Nghĩa, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Tỉnh đắc cử Phó Bí thư Tỉnh uỷ khóa XI.

Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khoá XI đã bầu 10 đồng chí vào Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ (khuyết 01 đồng chí). Đồng chí Nguyễn Văn Thi, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ khoá X và XI tái đắc cử Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Tháp Lê Quốc Phong thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khoá XI trân trọng cảm ơn sự tín nhiệm của đại biểu Đại hội. Đây là niềm vinh dự, đồng thời là trách nhiệm to lớn của tập thể Ban Chấp hành, cũng như của từng đồng chí tỉnh uỷ viên đối với Trung ương, Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà; đặc biệt là đối với các thế hệ tiền nhiệm đã tâm huyết xây dựng, chắt chiu từng việc nhỏ để tạo nên những kết quả lớn, đưa hình ảnh "Đồng Tháp - Đất Sen hồng" phát triển nổi bật, được nhân dân tỉnh nhà ghi nhận, được Trung ương, các tỉnh, thành phố trong cả nước đánh giá cao.

Tân Bí thư Tỉnh ủy Lê Quốc Phong hứa sẽ cùng tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khóa mới quyết tâm giữ gìn và phát huy những giá trị tốt đẹp mà thế hệ đi trước đã dày công vun đắp; không ngừng tu dưỡng bản lĩnh chính trị, rèn luyện đạo đức, thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh; nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành; thích ứng kịp thời với sự thay đổi nhanh chóng của xã hội, tiếp tục xây dựng Đảng bộ Tỉnh trong sạch, vững mạnh. Đồng thời, đồng chí Lê Quốc Phong mong muốn “các cấp uỷ, tổ chức đảng, các đồng chí đứng đầu các cấp uỷ, các đại biểu dự Đại hội, các đồng chí đảng viên, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân tỉnh nhà tích cực ủng hộ, hưởng ứng triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Tỉnh lần thứ XI. Với tất cả sự chân thành, cầu thị, chúng tôi sẽ lắng nghe, đón nhận tất cả những tâm huyết, ý tưởng, sáng kiến, góp ý cho sự phát triển của Đồng Tháp, vì lợi ích thiết thực của người dân Đồng Tháp”

Đồng chí Lê Quốc Phong trân trọng ghi nhận và cảm ơn đồng chí Lê Minh Hoan, Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bí thư Tỉnh uỷ khoá X đã đặt nền móng quan trọng, thúc đẩy nhiều mô hình mới cho Đồng Tháp - Đất Sen hồng có những bước chuyển mình mạnh mẽ trong nông nghiệp; luôn tâm huyết, dành tình cảm đặc biệt cho quê hương Đồng Tháp, cho cuộc sống nông dân tỉnh nhà, cho hoạt động khởi nghiệp, sáng tạo, quan tâm đào tạo cán bộ trẻ, nguồn nhân lực chất lượng cao, để “Đồng Tháp - Thuần khiết như hồn sen” có được vị thế như hôm nay.

Trân trọng cám ơn đồng chí Nguyễn Tôn Hoàng, Phó bí thư Thường trực tỉnh uỷ khoá X, đồng chí Nguyễn Văn Dương, Phó bí thư Tỉnh uỷ khoá X, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Tỉnh, với nhiều đóng góp quan trọng trong hình thành các cơ chế, chính sách mang tính chiến lược trên địa bàn Tỉnh trong thời gian qua. Trân trọng cám ơn các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ, Uỷ viên ban chấp hành Đảng bộ Tỉnh khóa X nghỉ hưu hoặc không tái cử. Mong các đồng chí dù ở cương vị nào, cũng tiếp tục quan tâm đóng góp cho Đảng bộ Tỉnh nhằm góp phần xây dựng Đất Sen hồng ngày càng giàu đẹp và phát triển.

* Đại hội đã thông qua Nghị quyết với 18 chỉ tiêu quan trọng

Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI với các chỉ tiêu chủ yếu:

Về kinh tế: Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân 05 năm đạt 7,5%/năm. Đến năm 2025, GRDP bình quân đầu người tăng gấp 1,7 lần so với năm 2020 (tương đương 3.434 USD). Thu ngân sách trên địa bàn tăng bình quân từ 8,0 đến 10%/năm. Tổng vốn đầu tư phát triển giai đoạn 2020 - 2025 đạt khoảng 26% GRDP. Đến năm 2025, tỷ lệ đô thị hoá đạt khoảng 42%.

Về xã hội: Đến năm 2025, tỷ lệ lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội còn dưới 40%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 79%, trong đó lao động được đào tạo nghề đạt 57%; tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 3% (dự kiến theo chuẩn mới); có 30 giường bệnh/01 vạn dân; có 10,5 - 11 bác sĩ/01 vạn dân; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 95% dân số; có 90% xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó, có 30% xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 10% xã nông thôn mới nâng cao đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; có thêm 05 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới và 01 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Phấn đấu thành lập mới 35 hợp tác xã hoạt động có hiệu quả.

Về môi trường: Đến năm 2025, tỷ lệ hộ dân cư nông thôn sử dụng nước sạch đạt 98%; có 100% chất thải nguy hại được xử lý.

Về xây dựng Đảng, đoàn thể: Đến năm 2025, tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt trên 95%; tỷ lệ đảng viên trên 4% dân số; có 70% ban công tác mặt trận, chi đoàn, chi hội, Hội quán, Tổ Nhân dân tự quản hoạt động từ khá trở lên.

* Đại hội bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, gồm 18 đồng chí chính thức và 03 đồng chí dự khuyết

* Công bố quyết định khen thưởng của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Tại Đại hội, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tặng cờ cho Đảng bộ Thành phố Sa Đéc có thành tích xuất sắc nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đảng bộ huyện Châu Thành, Đảng bộ Quân sự Tỉnh và Đảng bộ Bộ đội Biên phòng Tỉnh được Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tặng bằng khen có thành tích xuất sắc nhiệm kỳ 2015 - 2020.

* Biết phát huy nền tảng mà từng nhiệm kỳ trước đã vun bồi, cùng nhau viết tiếp "Giấc mơ Sen".

Đó là phát biểu của đồng chí Lê Minh Hoan, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Tháp khoá X tại phiên bế mạc Đại hội.

Phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Lê Minh Hoan nhấn mạnh: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thành công tốt đẹp, mở ra chặng đường phát triển mới cho Đồng Tháp. Đồng thời, chúng ta phải nhận thức sâu sắc rằng, thành công của Đại hội chỉ là bước khởi đầu cho một hành trình dài còn nhiều khó khăn, thách thức phía trước.

Vì vậy, Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân tỉnh nhà luôn thể hiện tinh thần tích cực, chủ động, tiếp tục phát huy truyền thống và phẩm chất tốt đẹp đã truyền qua nhiều thế hệ. Từng tổ chức cơ sở đảng, từng cơ quan, đơn vị, cộng đồng dân cư, doanh nghiệp hãy phát huy tối đa năng lực, nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, thôi thúc tinh thần khởi nghiệp, khát vọng vươn lên của tất cả mọi người, không tự bằng lòng với chính mình, tạo thành sức mạnh tổng hoà thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Tỉnh lần thứ XI.

Kết quả Đại hội đạt được hôm nay, trước hết là nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, sự hỗ trợ của các Bộ, Ban, Ngành Trung ương. Các đồng chí đã dành cho Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp sự quan tâm nhiệt thành và tình cảm ân cần. Đại hội xin bày tỏ lời cảm ơn chân thành đối với đồng chí Phạm Minh Chính, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã đến dự và phát biểu chỉ đạo, cùng sự quan tâm, tham dự của đại diện lãnh đạo các cơ quan Trung ương và tất cả các vị khách quý.

Thành công của Đại hội là thành quả của quá trình làm việc nghiêm túc, trách nhiệm của đại biểu Đại hội, đồng thời, nhờ sự chuẩn bị chu đáo của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khoá X và kết quả tốt đẹp từ đại hội đảng bộ các cấp trong Tỉnh; là sự đóng góp tâm huyết, trách nhiệm, trí tuệ của các đồng chí lãnh đạo Tỉnh qua các thời kỳ, của nhân sĩ, trí thức, doanh nhân, chức sắc tôn giáo và nhân dân tỉnh nhà. Đó là kết quả của việc phát huy trí tuệ tập thể, tinh thần đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm trong suốt quá trình chuẩn bị và tổ chức Đại hội.

Đại hội xin chúc mừng đồng chí Lê Quốc Phong, Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng được tín nhiệm vào vị trí Bí thư Tỉnh uỷ khoá XI. Với tầm nhìn lãnh đạo năng động, kiến thức, kinh nghiệm công tác thực tiễn phong phú của đồng chí, cùng với sự ủng hộ, hỗ trợ của Đảng bộ và Nhân dân Tỉnh nhà, chắc chắn rằng, Đồng Tháp - Đất Sen Hồng thân yêu của tất cả chúng ta sẽ tiếp tục phát triển bền vững, thịnh vượng và trù phú.

Đồng chí Lê Minh Hoan chia sẻ: Năm năm - một chặng đường. Từ những phác thảo ban đầu, "Giấc mơ Sen" dần được hiện thực hoá từ bàn tay, khối óc, con tim của gần một triệu bảy con người nghĩa tình, năng động, sáng tạo, kiên trì hành trình tạo dựng hình ảnh hoa Sen tươi tắn những giá trị hữu hình, thuần khiết những giá trị vô hình. Và một chặng đường mới tiếp nối vừa được mở ra, hứa hẹn nhiều dấu mốc chinh phục mới. Chiếc gậy tiếp sức vừa được chuyển giao cho những người chạy mới trên hành trình mới. Hành trình mới sẽ có nhiều thử thách mới, nhiều áp lực mới, nhiều trở ngại mới, và cả nhiều vinh quang mới.

Nên nhớ rằng: "nếu biển lặng thì ai cũng là hoa tiêu giỏi cả". "Ngoài kia gió đang thổi", chúng ta không chạy một mình, mà còn nhiều người khác cũng đang lấy đà, tăng tốc và vượt lên. Chúng ta không thể tụt lại phía sau, ngược lại còn phải mượn sức gió để vượt lên phía trước. Để tiếp nối kỳ tích cần có những con người nhiệt huyết, thấm nhuần tinh thần "thuần khiết như hồn Sen", đủ trí tuệ, tầm nhìn cũng như giải pháp để thực hiện; vững tin và kiên định vào "Con đường Sen" đã lựa chọn, biết phát huy nền tảng mà từng nhiệm kỳ trước đã vun bồi, cùng nhau viết tiếp "Giấc mơ Sen". Đó là thôi thúc trong trái tim mỗi người, mỗi người không chỉ cố hết sức chạy mà phải dốc sức chạy, chạy không chỉ bằng những guồng chân khoẻ khoắn mà bằng sự thông minh, bằng cảm xúc dạt dào, bằng tình yêu vô bờ bến với quê hương, xứ sở. Đó là những kỳ vọng mà người dân tin gửi vào những người chạy mới. Đó là lúc những người chạy mới không chỉ nghĩ về quyền lợi, thành tích cá nhân mình, mà luôn hướng đến sự hài lòng, niềm hạnh phúc cho gần một triệu bảy người dân Đất Sen Hồng.

Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khóa XI ra mắt Đại hội

* Danh sách 13 đồng chí Ban Thường vụ Tỉnh uỷ khoá XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025:

1. Đồng chí Lê Quốc Phong, sinh ngày 03/5/1978, quê quán thành phố Hà Nội, Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

2. Đồng chí Phan Văn Thắng, sinh ngày 25/12/1967, quê quán huyện Hồng Ngự, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ khoá X, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Tỉnh.

3. Đồng chí Phạm Thiện Nghĩa, sinh ngày 27/12/1966, quê quán huyện Lấp Vò, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ khoá X, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Tỉnh.

4. Đồng chí Lê Thành Công, sinh ngày 23/3/1964, quê quán thành phố Cao Lãnh, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ khóa X, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh.

5. Đồng chí Nguyễn Hữu Cương, sinh ngày 27/10/1971, quê quán huyện Thanh Bình, Tỉnh uỷ viên khóa X, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh.

6. Đồng chí Trần Văn Cường, sinh ngày 10/11/1964, quê quán huyện Cao Lãnh, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ khóa X, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ.

7. Đồng chí Đinh Văn Dũng, sinh ngày 10/01/1969, quê quán huyện Cao Lãnh, Tỉnh uỷ viên khóa X, Bí thư Huyện uỷ Lai Vung.

8. Đồng chí Nguyễn Văn Hiểu, sinh ngày 03/01/1964, quê quán tỉnh Vĩnh Long, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ khóa X, Giám đốc Công an Tỉnh.

9. Đồng chí Lê Thị Kim Loan, sinh ngày 27/11/1968, quê quán thành phố Cao Lãnh, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ khóa X, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ.

10. Đồng chí Trần Trí Quang, sinh ngày 10/7/1977, quê quán thành phố Cao Lãnh, Tỉnh uỷ viên khoá X, Giám đốc Sở Giao thông vận tải.

11. Đồng chí Nguyễn Văn Thi, sinh ngày 12/10/1964, quê quán huyện Cao Lãnh, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ khoá X, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân Tỉnh.

12. Đồng chí Huỳnh Minh Tuấn, sinh ngày 10/10/1980, quê quán tỉnh Bến Tre, Tỉnh uỷ viên khoá X, Bí thư Thị uỷ Hồng Ngự.

13. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Tuyến, sinh ngày 18/9/1979, quê quán huyện Hồng Ngự, Tỉnh uỷ viên khoá X, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Tỉnh.

* Danh sách Ủy Ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (xếp theo thứ tự A, B, C…)

1. Đồng chí Trần Thị Bích Du, sinh ngày 24/9/1978, quê quán thành phố Cao Lãnh, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ khoá X.

2. Đồng chí Trần Hoàng Giang, sinh ngày 18/12/1968, quê quán huyện Lấp Vò, Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ khoá X,  kiêm Trưởng Phòng Nghiệp vụ 3, cơ quan Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ.

3. Đồng chí Ngô Thanh Hải, sinh ngày 10/10/1969, quê quán huyện Tháp Mười, Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ khoá X.

4. Đồng chí Dương Hồng Lạc, sinh ngày 16/06/1968, quê quán thành phố Cao Lãnh, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khoá X, Chánh Thanh tra Tỉnh, Uỷ viên kiêm chức Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ khoá X.

5. Đồng chí Ngô Văn Nên, sinh ngày 22/07/1971, quê quán thành phố Cao Lãnh, Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ khoá X, kiêm Trưởng Phòng Nghiệp vụ 1, cơ quan Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ.

6. Đồng chí Trần Bình Phục, sinh ngày 16/02/1973, quê quán huyện Thanh Bình, Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ khoá X.

7. Đồng chí Đặng Hồng Tâm, sinh ngày 07/06/1969, quê quán huyện Tháp Mười, Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ khoá X, kiêm Trưởng Phòng Nghiệp vụ 2, cơ quan Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ.

8. Đồng chí Nguyễn Văn Thi, sinh ngày 12/10/1964, quê quán huyện Cao Lãnh, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ khoá X, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ khoá X.

9. Đồng chí Châu Ngọc Thuý, sinh ngày 14/03/1978, quê quán huyện Lấp Vò, Phó trưởng Phòng Nghiệp vụ 2, cơ quan Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ.

10. Đồng chí Nguyễn Văn Út, sinh ngày 21/12/1968, quê quán huyện Lấp Vò, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khoá X, Phó Chủ nhiệm Thường trực Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ khoá X.

* Danh sách đại biểu dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (xếp theo thứ tự A, B, C…)

1. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Bình, sinh ngày 18/4/1978, quê quán huyện Lai Vung, Tỉnh uỷ viên khóa X, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Tỉnh.

2. Đồng chí Trương Hoà Châu, sinh ngày 10/6/1963, quê quán huyện Lai Vung, Tỉnh uỷ viên khóa X, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

3. Đồng chí Phạm Văn Chuẩn, sinh ngày 10/8/1970, quê quán huyện Châu Thành, Tỉnh uỷ viên khóa X, Bí thư Thành uỷ Sa Đéc.

4. Đồng chí Lê Thành Công, sinh ngày 23/3/1964, quê quán thành phố Cao Lãnh, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ khóa X, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh.

5. Đồng chí Nguyễn Hữu Cương, sinh ngày 27/10/1971, quê quán huyện Thanh Bình, Tỉnh uỷ viên khóa X, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh.

6. Đồng chí Trần Văn Cường, sinh ngày 10/11/1964, quê quán huyện Cao Lãnh, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ khóa X, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ.

7. Đồng chí Nguyễn Văn Hiểu, sinh ngày 03/01/1964, quê quán tỉnh Vĩnh Long, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ khóa X, Giám đốc Công an Tỉnh.

8. Đồng chí Lê Thị Kim Loan, sinh ngày 27/11/1968, quê quán thành phố Cao Lãnh, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ khóa X, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ.

9. Đồng chí Nguyễn Văn Vũ Minh, sinh ngày 19/9/1983, quê quán huyện Cao Lãnh, Tỉnh uỷ viên khóa X, Bí thư Huyện uỷ Tháp Mười.

10. Đồng chí Phạm Thiện Nghĩa, sinh ngày 27/12/1966, quê quán huyện Lấp Vò, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ khoá X, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Tỉnh.

11. Đồng chí Nguyễn Minh Ngọc, sinh ngày 22/9/1980, quê quán huyện Lấp Vò, Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ.

12. Đồng chí Trần Trí Quang, sinh ngày 10/7/1977, quê quán thành phố Cao Lãnh, Tỉnh uỷ viên khoá X, Giám đốc Sở Giao thông vận tải.

13. Đồng chí Phan Văn Thắng, sinh ngày 25/12/1967, quê quán huyện Hồng Ngự, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ khoá X, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Tỉnh.

14. Đồng chí Nguyễn Văn Thi, sinh ngày 12/10/1964, quê quán huyện Cao Lãnh, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ khoá X, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân Tỉnh.

15. Đồng chí Nguyễn Phước Thiện, sinh ngày 04/7/1978, quê quán huyện Cao Lãnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

16. Đồng chí Huỳnh Minh Thức, sinh ngày 20/02/1986, quê quán huyện Cao Lãnh, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Tỉnh.

17.  Đồng chí Huỳnh Minh Tuấn, sinh ngày 10/10/1980, quê quán tỉnh Bến Tre, Tỉnh uỷ viên khoá X, Bí thư Thị uỷ Hồng Ngự.

18. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Tuyến, sinh ngày 18/9/1979, quê quán huyện Hồng Ngự, Tỉnh uỷ viên khoá X, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Tỉnh.

Đại biểu dự khuyết (03 đồng chí):

1. Đồng chí Phan Hữu Phước, sinh ngày 03/3/1966, quê quán huyện Lai Vung, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Tỉnh.

2. Đồng chí Nguyễn Lâm Thái Thuận, sinh ngày 31/3/1969, quê quán huyện Lai Vung, Tỉnh uỷ viên khoá X, Giám đốc Sở Y tế.

3. Đồng chí Phan Văn Thương, sinh ngày 30/12/1978, quê quán huyện Lai Vung, Tỉnh uỷ viên khoá X, Bí thư Thành uỷ Cao Lãnh, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Cao Lãnh.

M.P