Xuất bản thông tin

null Đất Sen hồng khát vọng vươn lên

Chi tiết bài viết Tin tức

Đất Sen hồng khát vọng vươn lên

Tự hào với những kết quả đạt được, nhưng chúng ta không tự mãn, không tự bằng lòng mà phải tự tin, phải biết khát vọng vươn lên.

Đồng chí Lê Thị Kim Loan, UVBTVTU, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Đồng Tháp

Trong những ngày này, Đảng bộ và Nhân dân Đồng Tháp phấn khởi khi tỉnh nhà có thêm thành phố - thành phố Hồng Ngự. Vậy là tỉnh mình được ba thành phố trực thuộc Tỉnh. Đây là sự kiện lớn và niềm vui nhân lên khi tỉnh chuẩn bị kết thúc nhiệm kỳ 2015 - 2020 với nhiều thành tựu nổi bật, kinh tế - xã hội phát triển khá toàn diện, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ổn định, đời sống Nhân dân ngày càng nâng cao; nhiều nghị quyết, chương trình, đề án… thực hiện hiệu quả; nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo xuất hiện, làm thay đổi nhận thức của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn Tỉnh. Kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua là cả quá trình “đắp nền” của lãnh đạo Tỉnh từ nhiều nhiệm kỳ. Vị trí, vai trò của Đồng Tháp ngày được khẳng định, được Trung ương đánh giá cao và Nhân dân ghi nhận.

Có thể thấy, các cấp uỷ đổi mới nhận thức, phương thức lãnh đạo, lề lối làm việc “sát việc, sát cơ sở, gần dân”; hầu hết đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của Tỉnh đều có phẩm chất đạo đức, năng lực công tác tốt, thái độ làm việc tích cực, trách nhiệm. Đội ngũ này, vừa làm tốt nhiệm vụ chuyên môn, thể hiện vai trò tham mưu - đề xuất, vừa tích cực trong công tác tuyên truyền, vận động, giải thích, thuyết phục Nhân dân hiểu đúng, đầy đủ, chính xác những chủ trương, đường lối của Đảng, nhất là những chủ trương mới, từ đó Nhân dân tích cực tham gia thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả xuất phát từ các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động tại cộng đồng dân cư. Đơn cử là sự ra đời của các mô hình quản lý xã hội như: Hội quán, Tổ nhân dân tự quản… làm thay đổi cơ bản nhận thức và hành vi của người dân theo hướng “tự lực - chăm chỉ - hợp tác”. Phần lớn người dân thích ứng kịp thời, thay đổi khá nhanh tư duy mới về “phát triển kinh tế nông nghiệp” theo hướng “hợp tác - liên kết - thị trường”. Các doanh nghiệp của Tỉnh luôn nghiên cứu cải tiến phương thức sản xuất - kinh doanh, ứng dụng công nghệ mới đáp ứng nhu cầu thị trường và có trách nhiệm dẫn dắt, hỗ trợ phong trào khởi nghiệp của tỉnh nhà đạt nhiều kết quả tích cực. Trước tác động của dịch bệnh Covid-19, người dân hưởng ứng chủ trương của Đảng, của Chính phủ “chống dịch như chống giặc”, sự đoàn kết, đồng lòng, tinh thần tương thân tương ái, chia sẻ, giúp đỡ… được phát huy cao độ. Tinh thần này tiếp tục được phát huy trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, nhất là trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Tự hào với những kết quả đạt được, nhưng chúng ta không tự mãn, không tự bằng lòng, mà phải tự tin, phải biết khát vọng vươn lên. Dẫu biết rằng, nhiệm kỳ mới sẽ không dễ dàng, có nhiều khó khăn, thách thức đặt ra, nhất là làm sao để tỉnh ta phát triển nhanh và bền vững, làm sao để tỉnh ta đứng vào tốp khá trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Đây là nỗi trăn trở lớn, là bài toán cần có lời giải. Không có cách nào khác là chúng ta phải biết nắm bắt thời cơ, cơ hội, nhất là Trung ương sẽ ban hành nhiều chủ trương, chính sách mới, nhiều dự án đầu tư hạ tầng được triển khai thực hiện cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long (trong đó có cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận). Đồng thời, phải biết khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của Tỉnh, phát huy nội lực và huy động mọi nguồn lực để phát triển. Cả hệ thống chính trị tiếp tục đổi mới, sáng tạo, linh hoạt trong lãnh đạo, điều hành, nhịp nhàng trong phối hợp và chặt chẽ trong tổ chức thực hiện những chủ trương, quyết sách đã đề ra. Với những nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ đột phá chiến lược của Tỉnh trong nhiệm kỳ mới, mở ra nhiều triển vọng phát triển mới, đòi hỏi nhận thức của cả hệ thống chính trị và Nhân dân phải được nâng cao; lãnh đạo, điều hành, tổ chức thực hiện phải có quyết tâm chính trị cao, phải có khát vọng, có trách nhiệm, “dốc hết sức” thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trong đó, Đảng bộ Tỉnh giữ vai trò lãnh đạo toàn diện, đồng bộ cả về tư tưởng, chính trị, đạo đức, tổ chức và cán bộ; kiên quyết bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đi đôi với xây dựng, tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đảng bộ còn phải chăm lo đời sống, lợi ích chính đáng của Nhân dân, tạo sự đồng thuận của Nhân dân trong xây dựng Đồng Tháp Đất Sen hồng ngày càng giàu đẹp, văn minh, nghĩa tình.

Đồng chí Lê Thị Kim Loan, UVBTVTU, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ