Xuất bản thông tin

null Thành phố Sa Đéc: Trao truy tặng danh hiệu “Bà Mẹ Việt Nam anh hùng”

Chi tiết bài viết Tin tức

Thành phố Sa Đéc: Trao truy tặng danh hiệu “Bà Mẹ Việt Nam anh hùng”

Ngày 16/12/2020, tại Hội trường UBND phường Tân Quy Đông, UBND thành phố Sa Đéc tổ chức lễ trao truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà Mẹ Việt Nam anh hùng”.

Thừa ủy quyền UBND Tỉnh, Phó Chủ tịch UBND Thành phố trao truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng cho đại diện gia đình các Mẹ

Trong đợt này, thành phố Sa Đéc trao truy tặng danh hiệu “Bà Mẹ Việt Nam anh hung” cho 03 Mẹ (Mẹ Quách Thị Bê, Mẹ Nguyễn Thị Bảy, Mẹ Trần Thị Thứ) đã có chồng, con hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Việc truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà Mẹ Việt Nam anh hung” thể hiện được ý Đảng, lòng dân, là sự ghi nhận của Tổ quốc đối với công lao và sự hy sinh cao cả của các Mẹ. Những hy sinh thầm lặng mà vĩ đại đó đã góp phần làm nên những trang sử vàng chói lọi của dân tộc ta; mãi là tấm gương sáng cho bao thế hệ trẻ học tập và noi theo.

Đây là dịp để tiếp tục tôn vinh, tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với các anh hùng, liệt sĩ, người có công với cách mạng và cũng là dịp giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trần Trung (Ban Tuyên giáo Thành uỷ Sa Đéc)